Úvodní stránka Pracovnice a pracovníci

Mgr. Václav KAPSA, Ph.D., vědecký pracovník

Nar. 1971 v Plzni

Tel. +420 220 303 931
E-mail: kapsa [@] imus.cas.cz ; vaclav.kapsa [@] nkp.cz

Dokončené vzdělání a dosažené vědecko-pedagogické hodnosti:

1991 konzervatoř v Plzni, obor flétna
2000 FF UK v Praze, obor hudební věda
(diplomová práce Instrumentální koncerty pražských skladatelů vrcholného baroka, pod vedením Tomislava Volka)
2009 Ph.D. tamtéž
(disertace Kapela hraběte Václava Morzina, pod vedením Jaromíra Černého)


Badatelské zaměření:

Hudební historie – hudba 18. století

Václav Kapsa se orientuje na výzkum hudby 18. století s důrazem na instrumentální hudbu, hudbu pražských skladatelů a problematiku českých šlechtických kapel. Zabývá se rovněž edičními problémy a otázkami historicky poučené interpretace hudby tohoto období. Od roku 2004 působí jako redaktor recenzní rubriky časopisu Hudební věda. Je rovněž jedním ze správců oborové informační brány Musica (MUS): http://mus.jib.cz.

Grantové projekty:

Hudební inventáře raného novověku v českých zemích, spoluřešitel, standardní projekt GAČR, 2016–2018
Skladatel a jeho dílo v barokní Praze: Jan Josef Ignác Brentner (1689–1742), postdoktorský projekt GAČR, 2012–2014

Výběrová bibliografie:

Monografie
• Hudebníci hraběte Morzina. Příspěvek k dějinám šlechtických kapel v Čechách v době baroka. S tematickými katalogy instrumentální tvorby Antonína Reichenauera, Christiana Gottlieba Postela a Františka Jiránka, Etnologický ústav AV ČR, Praha 2010, 245 s., další informace viz.

Kritické edice
• Johann Joseph Ignaz Brentner: Offertoria solenniora (Academus Edition 6), Etnologický ústav AV ČR, Praha 2017, další informace viz.
• Johann Joseph Ignaz Brentner: Instrumentální hudba / Instrumental Music (Academus Edition 4), Etnologický ústav AV ČR, Praha 2017, další informace viz.
• Johann Joseph Ignaz Brentner: Duchovní árie I / Sacred Arias I (Academus Edition 2), Etnologický ústav AV ČR, Praha 2015, další informace viz.
 
Studie
• Variace na manětínské téma – Marie Gabriela hraběnka Lažanská jako hudebnice, in: Cantantibus organis. Hudební kultura raného novověku ve středoevropských souvislostech. Ad honorem Jiří Sehnal, Brno 2016, s. 171–179. 
• Inwieweit die Wörter von Wichtigkeit waren? Zum Wort-Ton-Verhältnis in Arien von Joseph Brentner und anderen mitteleuropäischen Komponisten des ersten Drittels des 18. Jahrhunderts, in: Musikalische und literarische Kontexte des Barocks in Mitteleuropa / in der Slowakei, Konferenzbericht (Bratislava, 22.–24.10.2014), Ladislav Kačic (ed.), Bratislava 2015, s. 145162, dostupné online. 
• 
The Violin Concerto in D Major RV Anh. 8 and several other issues concerning František Jiránek (16981778), Studi Vivaldiani 14, 2014, s. 15–43.
• Wenn Zach noch im 17. Jahrhundert geboren worden wäre… Komponisten und Kompositionstätigkeit in Prag am Beispiel Johann Joseph Ignaz Brentners (1689–1742), in: Wissenschaftliches Jahrbuch der Tiroler Landesmuseen 7, Innsbruck: Tiroler Landesmuseen-Betriebsges.mH., 2014, s. 33–47.
• Loretánské litanie pražských skladatelů vrcholného baroka. K opomíjenému tématu na příkladu děl Jana Josefa Ignáce Brentnera, in: Salve regina. Mariánská úcta ve středních Čechách, ed. M. Holubová, M. Suchomelová, Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2014, s. 4258.
• Die Musik in der St. Nikolauskirche auf der Prager Kleinseite in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, Musicologica Brunensia 49, 2014, č. 1, s. 189–209, dostupné online.
• On the Way from Prague to Wrocław: Sacred Music by Early 18th-Century Prague Composers in Silesia, in: The Musical Culture of Silesia before 1742. New Context – New Perspectives. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013, s. 267–287 (Eastern European Studies in Musicology. Volume 1).
• Account books, names and music: Count Wenzel von Morzin’s Virtuosissima Orchestra, Early music 40, 2012, č. 4, s. 605–620, doi:10.1093/em/cas130.
• Václav Kapsa – Jana Perutková – Jana Spáčilová: Some remarks on the relationship of Bohemian aristocracy to Italian music at the time of Pergolesi, in: Studi pergolesiani – Pergolesi studies 8, ed. C. Bacciagaluppi, H.-G. Ottenberg, L. Zoppelli, Bern 2012, s. 313–341.
• Kapela Morzinů v Dolní Lukavici – stará zjištění po dvaceti letech, in: Miscellanea z výroční konference České společnosti pro hudební vědu 2009. Händel – Haydn – Mendelssohn a jejich „druhý život“ v českých zemích a na Slovensku v 18. a 19. století, Praha 2012, s. 42–52.
• Bassani – Brentner – Villicus: hudební repertoár dvou rukopisných sborníků z piaristického kláštera v Podolínci, Musicologica slovaca 3 (29), 2012, č. 2, s. 195–215.
• Hofmusici a lokajové. K postavení hudebníka na šlechtickém dvoře v Čechách první poloviny 18. století, Theatrum historiae 9, roč. 6, 2011, s. 241–255, dostupné online.
• Missing Music. The Baroque Concerto in Bohemia, Czech music, č. 3 (2009), s. 30-41.
• Jesuiten komponieren. Bemerkungen zu erhaltenen Kompositionen der böhmischen Jesuiten, in: Aurora Musas nutrit. Die Jesuiten und die Kultur Mitteleuropas im 16.–18. Jahrhundert. Acta conventus Bratislavae 26.–29. Septembris 2007, Bratislava 2008.
• Oborová brána Musica (MUS) – vymezení, struktura a oborová specifika. Ikaros [online] 2008, roč. 12, č. 3 [cit. 2008-11-18], dostupné online.
• Harmonica duodecatomeria ecclesiastica a Hymnodia divina. Dvě sbírky árií Jana Josefa Ignáce Brentnera. Acta.musicologica.cz 2006, č. 2, dostupné online.
• Nový hudební druh v Čechách – sólový koncert v tvorbě pražských skladatelů vrcholného baroka. In: Barokní Praha – barokní Čechie 1620–1740. Sborník příspěvků z vědecké konference o fenoménu baroka v Čechách, Praha, Anežský kláštěr a Clam-Gallasův palác, 24.–27. září 2001, sestavili Olga Fejtová, Václav Ledvinka, Jiří Pešek a Jiří Vlnas, Praha 2004, s. 75–86.
• Baroko (ca. 1620–ca. 1740) / The Baroque (c. 1620–c. 1740), in: Antologie české hudby = Anthology of Czech Music [průvodní text ke kompletu CD], Praha 2004, s. 32–47.
• Václav Kapsa – Claire Mádl: Weiss, the Hartigs and the Prague Music Academy – Research into the „profound silence“ left by a „pope of music“, in: Journal of the Lute Society of America, roč. 33, 2000 [vyšlo 2004], s. 47–74.
• Horae pomeridianae Jana Josefa Ignáce Brentnera, in: Hudební věda, roč. 38, 2001, č. 3–4, s. 245–262, dostupné online.
• Troldova excerpta z malostranských matrik, in: Hudební věda, roč. 37, 2000, č. 3–4, s. 245–262.

Hesla v encyklopediích
• Die Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG): Haberhauer, Maurus; Laube, Anton; Pichl, Wenzel; revize starších hesel, mj. Kraft Anton – Nikolaus – Friedrich Anton; Plánický, Josef Antonín; Punto, Giovanni
• Biografický slovník českých zemí: Johann Heinrich Ignaz Biber, Jan Josef Ignác Brentner, Jiří Čart

Recenze a další texty v časopisu Harmonie, dostupné online.

Dramaturgická spolupráce a doprovodné texty k edici nahrávek Hudba Prahy 18. století.

Viz též ASEP

Aktuální grantové projekty

Follow me on Academia.edu

 
Úvodní stránka Pracovnice a pracovníci
logo 
avcr zakladni znacka cz cmyk
Výběr jazyka
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
Kalendář
poslední mesíc prosinec 2018 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 48 1 2
week 49 3 4 5 6 7 8 9
week 50 10 11 12 13 14 15 16
week 51 17 18 19 20 21 22 23
week 52 24 25 26 27 28 29 30
week 1 31