Úvodní stránka Pracovnice a pracovníci

PhDr. Jan KACHLÍK, Ph.D., vědecký pracovník

Nar. 1969 v Ostrově

Tel. +420 220303933
E-mail: kachlik [@] imus.cas.cz; kachlik [@] antonindvorak.org  

Badatelské zaměření
Hudební historie a filologie 19. a 20. století, A. Dvořák

Vzdělání
2007 Ph.D. v oboru hudební věda, FF UK v Praze, disertační práce Antonín Dvořák – Moravské dvojzpěvy z hlediska hudebně filologického
1998 absolvoval obor hudební věda na FF UK v Praze, diplomová práce Jiří Challupper (1914–1967), život a dílo
1990 absolvoval Konzervatoř v Plzni, hlavní obor klavír, vedlejší obor cembalo

Zaměstnání
od 2014 vedoucí badatelsko-edičního týmu New Dvořák Edition
od 2014 zástupce vedoucí Kabinetu hudební historie EÚ AV ČR
od 1999 dosud: odborný (později vědecký) pracovník Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. (do r. 2002 Ústav pro hudební vědu AV ČR)
1999–2004 redaktor (2003–2004 šéfredaktor) časopisu Hudební věda
1996–2001 redaktor hudební literatury v Nakladatelství Lidové noviny

Studijní a badatelské pobyty v zahraničí
2011 (září) Paderborn, Universität Paderborn
2007 (listopad) Vídeň, Gesellschaft der Musikfreunde, Universität Wien, Nationalbibliothek
2005 (červenec, listopad) a 2006 (květen) Mainz, Akademie der Wissenschaften und der Literatur
2005 (duben) Vídeň, Gesellschaft der Musikfreunde, Nationalbibliothek
2004 (červen) Kiel a Lübeck, Johannes Brahms-Gesamtausgabe (Musikwissenschaftliches Institut der Universität Kiel), Johannes Brahms-Institut (Musikhochschule Lübeck)
1999 (březen – duben) Kassel, Bärenreiter Verlag
1994–1995 (zimní semestr) Vídeň, Universität Wien, Wienbibliothek im Rathaus, Österreichisches Staatsarchiv
1993 (říjen) Londýn, Royal Holloway University of London

Členství ve vědeckých společnostech a radách
člen České společnosti pro hudební vědu
člen výboru Společnosti Antonína Dvořáka
člen redakční rady časopisu Hudební věda
člen ediční rady New Dvořák Edition
člen ediční rady Academus Edition

Uspořádání akcí (výběr)
• mezioborový workshop s mezinárodní účastí Antonín Dvořák – vokální skladatel, Praha 20. 10. 2016
• muzikologická konference Klavírní výtahy, úpravy, verze a jejich význam v kontextu skladatelova díla – na příkladu děl A. Dvořáka, B. Smetany, L. Janáčka, O. Ostrčila a B. Martinů, Praha 22. 10. 2014

Vybrané referáty na konferencích a přednášky od 2012
"Hudba instrumentální jest jeho pravým domovem." Antonín Dvořák jako vokální skladatel, referát na workshopu Antonín Dvořák – vokální skladatel, Praha 20. 10. 2016
Antonín Dvořák jako písňový skladatel, přednáška v rámci kurzu Kritika hudebního zápisu, Ústav hudební vědy FF UK, Praha 7. dubna 2015
Současný stav Nového souborného vydání děl Antonína Dvořáka (New Dvořák Edition, NDE), přednáška pro Společnost Antonína Dvořáka v Českém muzeu hudby, Praha 19. října 2015
„...aby to bylo pro vyšší i nižší." Antonín Dvořák a jeho vztah k tzv. nízké hudebnosti, referát na workshopu Umělecké dílo jako prostředek komunikace, sekce „Vysoké" a „nízké", Akademické konferenční centrum, Praha 27. listopadu 2015
Dvořákovy Moravské dvojzpěvy v známých i neznámých podobách, přednáška v rámci výstavy „Antonín Dvořák a Morava" v Muzeu Antonína Dvořáka, Praha 30. listopadu 2015
„Bezúhonná deklamace česká" (k diskusím o české hudební deklamaci v 2. polovině 19. století), přednáška v rámci cyklu k Roku české hudby „Hudba v českých zemích – hudba z českých zemí", Praha 2. 3. 2014
Antonín Dvořák jako upravovatel vlastních děl, referát na konferenci „Klavírní výtahy..." (viz výše), Praha 22. 10. 2014
Čím je a čím není notový autograf, přednáška v rámci kurzu Kritika hudebního zápisu, Ústav hudební vědy FF UK, Praha 19. 3. 2013
Dvořákův raný Violoncellový koncert A dur a problém jeho autenticity ve světle dobových pramenů, přednáška v rámci kurzu Kritika hudebního zápisu, Ústav hudební vědy FF UK, Praha 16. 4. 2013
„... nesplňuje nejen hudební, nýbrž ani všeobecné estetické požadavky." Dvořákova duchovní kantáta Stabat mater, ref. na konferenci České společnosti pro hud. vědu „Duchovní hudba – Hudba slovanské vzájemnosti – Hudba po roce 1989", Praha 29.–30. 11. 2013
Digitální hudební edice, současnost a perspektivy, přednáška v rámci kurzu Kritika hudebního zápisu, Ústav hudební vědy FF UK, Praha 24. dubna 2012
Tón jako kód? Specifika digitálních hudebních edic, referát na V. textologickém kolokviu "Umělecké dílo a jeho elektronická edice: film – hudba – divadlo – literatura", Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha 3. prosince 2012

 
Bibliografie (výběr)

Monografie, sborníky
Hledání autenticity. Dvořákovy Moravské dvojzpěvy a historie jejich vydávání, Etnologický ústav Akademie věd České republiky, Praha 2009, 215 s.
• (editor spolu s J. Gabrielovou) The Work of Antonín Dvořák (1841–1904) Aspects of Composition – Problems of Editing – Reception, Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha 2007, 446 s.

Studie a odborné texty (výběr)

Dvořákova duchovní kantáta Stabat Mater a její uplatnění v koncertní síni, kostele i komické opeře, Hudební věda 3–4/2015, s. 331–341
Antonín Dvořák. Mistr, jehož myšlení vycházelo z hudby a do hudby se vracelo, in: Baková, Helena: Portréty historických osobností. Nejen grafologický pohled, Grada, Praha 2015, s. 53–56
The New Dvořák Edition, in: Uherek, Z. – Pospíšilová, J. (eds.): Ethnology and Musicology at the Institute of Ethnology CAS, v. v. i., 110 Years, Prague – Brno 2015, s. 97–99
„Ale kdopak mi napíše text?" Antonín Dvořák a jeho vztah ke slovu a literatuře, in: Dvořákovský písňový maraton (ed. Martin Jemelka), Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava 2014, s. 38–43
Keller revidiert Dvořák: Zum „Herstellungsprozess" in der frühen Zusammenarbeit des Komponisten mit dem Verlag N. Simrock, Hudební věda 3–4/2014, s. 347–358
• (spolu s M. Kratochvílovou) Neznámý Dvořák ze staré skříně, Akademický bulletin 11/2014, s. 18–19
The complete Smetana correspondence edition finally on the horizon, Czech Music Quarterly 1/2012, s. 21–25
"It isn't at all ruinous [...], but to me it is very awkward." The new complete edition of the works of Dvořák stimulates new research, in: Czech Music Quarterly 2011, č. 2, s. 33–43.
Ze které Sušilovy sbírky čerpal Dvořák texty k Moravským dvojzpěvům?, in: Petöczová, J. (ed.). „Ad honorem Richard Rybarič. Zborník z muzikologickej konferencie Musicologica historica I, venovanej nedožitým 80. narodeninám Richarda Rybariča (1930-1989)", Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2011, S. 149–158.
„Sice to vůbec neruší [...], ale pro mne je to velmi nešikovné." Nové souborné vydání Dvořákových děl podněcuje nový výzkum, in: Harmonie 2011, č. 9, s. 15–17.
A Missing Fibich Autograph Found in Vienna, in: Musicologica Olomucensia 12: „Zdeněk Fibich, středoevropský skladatel konce 19. století / Zdeněk Fibich as a Central European Composer at the End of the Nineteenth Century", Universitas Palackiana Olomucensis 2010, s. 119–128.
Dvořák a Německo – aktuálně, in: Akademický bulletin 1/2009, s. 32–33.
„Titel und leider auch die Texte sind bloß böhmisch." Die „Klänge aus Mähren" [Moravské dvojzpěvy] im Wandel ihrer ersten Druckausgaben, in Gabrielová, J. – Kachlík, J. (edd.): „The Work of Antonín Dvořák (1841–1904), Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha 2007, S. 265–276.
Wihan, Hanuš, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Zweite, neubearbeitete Ausgabe, hrsg. von Ludwig Finscher, Personenteil 17, Bärenreiter – Metzler, Kassel etc. 2007, sl. 907–908.
Suk, Váša, in: tamtéž, Kassel etc. 2006, Personenteil 16, sl. 260.
Slavík, Josef, in: tamtéž, Kassel etc. 2006, Personenteil 15, sl. 910–911.
Rozkošný, Josef Richard, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Zweite, neubearbeitete Ausgabe, hrsg. von Ludwig Finscher, Bärenreiter – Metzler, Kassel etc. 2005, Personenteil 14, sl. 570–571.
Suk jako zprostředkovatel Dvořákova skladatelského záměru – Smyčcový kvartet G dur op. 106, in: Sborník příspěvků ze semináře k 70. výročí úmrtí Josefa Suka, Praha 2005, s. 38–42.
Pražský „Mozartino", Iša Krejčí, 10. 7. 1904 Praha – 6. 3. 1968 Praha [profil skladatele k 100. výročí narození], in: Harmonie, č. 9, 2004, s. 34–35.
Ondříček, František, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Zweite, neubearbeitete Ausgabe, hrsg. von Ludwig Finscher, Bärenreiter – Metzler, Kassel etc. 2004, Personenteil 12, sl. 1371–1372.
Kocian, Jaroslav, in: tamtéž, Kassel etc. 2003, Personenteil 10, sl. 384–385.
Krejčí, Iša (František), in: tamtéž, sl. 660–661.
Hoffmeister, Karel, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Zweite, neubearbeitete Ausgabe, hrsg. von Ludwig Finscher, Bärenreiter – Metzler, Kassel etc. 2003, Personenteil 9, sl. 136–137.
Jeremiáš [Familienartikel] – Bohuslav, Jaroslav, Otakar, tamtéž, sl. 1021–1025.
Ježek, Jaroslav, in: tamtéž, sl. 1037–1038.
Opomíjený Dvořákův autograf. K ediční problematice Dvořákovy Romance op. 11, in: Hudební věda, roč. 39, 2002, č. 4, s. 361–368.

 

Viz též ASEP
 
Úvodní stránka Pracovnice a pracovníci
logo 
avcr zakladni znacka cz cmyk
Výběr jazyka
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
Kalendář
poslední mesíc prosinec 2018 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 48 1 2
week 49 3 4 5 6 7 8 9
week 50 10 11 12 13 14 15 16
week 51 17 18 19 20 21 22 23
week 52 24 25 26 27 28 29 30
week 1 31