Úvodní stránka Pracovnice a pracovníci

Prof. PhDr. Jarmila GABRIELOVÁ, CSc., vědecká pracovnice

Nar. 1948 v Jaroměři

Tel. +420 220303934; +420 221619222(4)
E-mail: gabrielova [@] imus.cas.cz; jarmila.gabrielova [@] ff.cuni.cz

Dokončené vzdělání a dosažené vědecko-pedagogické hodnosti:

1969 Pražská konzervatoř, obor klavír
1972 FF UK v Praze, obor dějiny hudby
1973 PhDr., FF UK v Praze, obor dějiny hudby
1981 CSc., Ústav teorie a dějin umění ČSAV, obor hudební věda
1994 Doc., FF UK v Praze, obor hudební věda
1997 FF UK, obor nordistika-dánština
2002 Prof., UK v Praze, obor hudební věda

Badatelské zaměření:

Hudební historie – česká a evropská hudba a hudební divadlo 19. a 20. století

Jarmila Gabrielová působila od r. 1972 na katedře dějin hudby (později katedře hudební, divadelní a filmové vědy a po r. 1990 Ústavu hudební vědy) FF UK v Praze jako aspirantka, odborná asistentka, docentka a profesorka. V letech 1990–2002 byla zástupkyní ředitele, od 1. 10. 2002 ředitelkou Ústavu hudební vědy FF UK. V letech 2000–2002 byla zároveň vědeckou pracovnicí Ústavu pro hudební vědu AV ČR, od ledna 2003 se stala vedoucí Kabinetu (původně oddělení) hudební historie a zástupkyní ředitele EÚ AV ČR, v.v.i. V akademickém roce 1993–1994 působila jako hostující docentka na univerzitě v Kodani, v letech 1997–2001 byla předsedkyní České společnosti pro hudební vědu. Od r. 2004 působí dále jako vedoucí redaktorka a koordinátorka Nového souborného vydání děl Antonína Dvořáka  (The New Dvořák Edition, NDE). Je členkou německé Gesellschaft für Musikforschung, britské Dvořák Society for Czech and Slovak Music, International Martinu Circle a mnoha dalších domácích a zahraničních odborných společností a grémií. V badatelské a ediční činnosti se soustředila na dějiny hudby a hudebního divadla v 19. a  20. století a na tvorbu významných českých skladatelů tohoto období (Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Josef Bohuslav Foerster, Josef Suk, Bohuslav Martinů a další). Na FF UK v Praze přednáší v posledních letech předměty Kritika hudebního zápisu, Hudební estetika a Metodologie hudební vědy, vede diplomové práce a působí jako předsedkyně oborové rady a školitelka v doktorském studijním programu. V současné pracuje v EÚ AV ČR, v.v.i. na částečný úvazek.

Výběrová bibliografie:

• Rané tvůrčí období Antonína Dvořáka. Studie ke kompoziční problematice vybraných orchestrálních děl. Praha 1991 (habilitační práce, 150 s.)
• Katolická moderna a hudba. Hudba na stránkách časopisu „Nový život“ (1896–1907). In: Zajatci hvězd a snů. Katolická moderna a její časopis Nový život 1896–1907, ed. R. Musil a A. Filip, Praha 2000. s. 251–266
• Hans Heinrich Eggebrecht: Hudba a krásno. Praha 2001 (komentovaný překlad z němčiny, 220 s.)
• Ediční zásady Nového souborného vydání děl Antonína Dvořáka. Editionsrichtlinien der Neuen Gesamtausgabe der Werke von Antonín Dvořáka. In: Hudební věda 40 (2003). s. 247–281
• Josef Hutter: Hudební myšlení II. Praha 2006 (komentované vydání spisu z pozůstalosti autora,
320 s.)
• Antonín Dvořák (1841–1904). Aspects of Composition – Problems of Editing – Reception. Proceedings of the International Musicological Conference Prague, September 8–11, 2004. Etnologický ústav AV ČR Praha 2007 (ediční příprava, autorská spoluúčast, spolu s J. Kachlíkem, 445 s.)
• Český překlad sborníku Musikwissenschaft. Eine Positionsbestimmung (Kassel 2007). In: Hudební věda 45 (2008), s. 313–364 (komentovaný překlad z němčiny)
• Dvořáks und Kvapils Rusalka und das Lebensgefühl des ‘fin de siècle’. In: Aspekte der Musik, Kunst und Religion zur Zeit der Tschechischen Moderne. Aspects of Music, Arts and Religion during the Period of Czech Modernism (Martinů-Studien sv. 2), ed. A. Březina a E. Velická, Bern etc. 2009,
s. 67–86
• Zur Martinů-Rezeption in Böhmen. In: Musik-Konzepte. Sonderband Bohuslav Martinů, ed. U. Tadday, München 2009, s. 127–149

Viz též ASEP

Aktuální grantové projekty

Viz též:

http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/ → G
http://uhv.ff.cuni.cz

 
Úvodní stránka Pracovnice a pracovníci
logo 
avcr zakladni znacka cz cmyk
Výběr jazyka
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
Kalendář
poslední mesíc prosinec 2018 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 48 1 2
week 49 3 4 5 6 7 8 9
week 50 10 11 12 13 14 15 16
week 51 17 18 19 20 21 22 23
week 52 24 25 26 27 28 29 30
week 1 31