Úvodní stránka Pracovnice a pracovníci

PhDr. Jana VOZKOVÁ (roz. Novotná), CSc., knihovnice

Nar. 1959 v Praze

Tel. +420 220303928

E-mail: vozkova [@] imus.cas.cz

Dokončené vzdělání a dosažené vědecko-pedagogické hodnosti:

1983 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor hudební věda

1985 PhDr.

1991 CSc.

Badatelské zaměření:

Repertoár liturgické hudby středověku a renesance v českých pramenech;
hudba českých chrámových kůrů 18.-19. století.

 

Jana Vozková působila v letech 1984-93 v Oddělení hudební historie Ústavu dějin umění Československé akademie věd (jako stážistka, odborná pracovnice, vědecká pracovnice), v letech 1993-1999 pak v Ústavu pro hudební vědu AV ČR jako samostatná vědecká pracovnice. Věnovala se problematice polyfonní duchovní hudby a gregoriánského chorálu v českých pramenech.
Absolvovala několik zahraničních odborných stáží a studijních pobytů:
1991:  Penn University, Music Department (Philadephia, USA); 1995: Catholic University of America (Department of Music)- grant Fulbrightovy nadace; 1997: hudební archiv Universität Erlangen-Freiburg - Deutsche Akademische Austauschdienst
V letech 2000-2005 pracovala na krátkodobé smlouvy pro hudební  oddělení Národní knihovny  a pro České muzeum hudby při řešení grantových projektů z oblasti evidence a katalogizace starších hudebních pramenů.
Od roku 2005 pracuje v Oddělení (od r. 2006 v Kabinetu) hudební historie Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i. jako vědecká pracovnice, vedoucí knihovny a redaktorka časopisu Hudební věda.

 

Výběrová bibliografie:

• Allatio capillorum Beatae Mariae Virginis: chorální liturgie neznámého mariánského svátku v klášteře sv. Jiří v Praze. Hudební věda. 2016, roč. 53, č. 4, s. 365-388.
• Muzikologická bibliografická databáze. In Piorecký, Karel (ed.). Ostrovy spolehlivého poznání. Praha: Středisko společných činností AV ČR, 2016, s. 131-132
• Půl století muzikologické knihovny Akademie věd ČR. Hudební věda. 2014, roč. 51, 1-2, s. 207-224.
• Vzestup mariánské úcty v klášteře sv. Jiří - na příkladu chorálních mší ze 14. století. In Holubová, M.; Suchomelová, M. (ed.). Salve regina : mariánská úcta ve středních Čechách. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2014, s. 15-26.
• Jihočeská sbírka hudebnin uložená ve fondu hudebního oddělení Národní knihovny ČR a její cesta do RISMu. [The South-Bohemian Collection of Sheet Music Kept in the Music Department of the National Library and Its Way to RISM.] Muzikologické fórum. Roč. 1, č. 1 (2012), s. 63-69.
• Offertoriale Arnesti: A Forthcoming Edition of Plainchant Offertories with Verses from Bohemian Sources. Cantus Planus. Papers read at the 16th meeting Vienna, Austria, 2011. Wien : Brüder Hollinek, 2012 - (Klugseder, R.), s. 425-428.
• Kantorská sbírka hudebnin z Bechyně. In Příspěvky z výročního zasedání ČNS IAML. Národní knihovna Praha. [Bohemikální prameny ve fondech a sbírkách knihoven, archivů, muzeí a dokumentačních center, České Budějovice, 19.09.2012-20.09.2012, CZ]. Dostupný z: http://wwwold.nkp.cz/iaml/studie.htm#prispevky2012.
• Bohemikální prameny chorálního ofertoria s verši. In Petöczová, J. (ed.). Ad honorem Richard Rybarič. Zborník z muzikologickej konferencie Musicologica historica I, venovanej nedožitým 80. narodeninám Richarda Rybariča (1930-1989). Bratislava: Ústav hudobnej vedy SAV, 2011, s. 218-224.
• Chorální mariánské mše z kláštera sv. Jiří v Praze. In Podpera, R. (ed.). O, Maria, laude digna. Zborník z vedeckej konferencie, ktorá sa konala 3. – 4. mája 2011 v Ružomberku. Ružomberok: Verbum, 2011, s. 91-98. ISBN 978-80-8084-762-3.
• Pozůstalost Nory Grumlíkové v Českém muzeu hudby - stav zpracování. Hudební věda. 2009, roč. 46, č. 3, s. 333-336.
• Knihovna Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd České republiky. Knihovna plus [online]. 2007, č. 1-2. Dostupné z http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus71/vozkova.htm. ISSN 1801-5948.
• Graduale Arnesti, P VII, sig. P VII Knihovny metropolitní kapituly Praha (katalog), in: Miscellanea musicologica, 37 (2004), s. 269-282;
• Die Offertorien im Graduale des Arnestus von Pardubice, in: Miscellanea musicologica, 37 (2004), s. 89-104;
• Hudebniny z kláštera sv. Josefa v Praze na Novém Městě. Národní knihovna – knihovnická revue. Roč. 15 (2004), č. 1, s. 25-28.Dostupné z http://full.nkp.cz/nkkr/NKKR0401/0401025b.html

----------------------------------------------------------------------
• Neznámý rukopis v knihovně Národního muzea v Praze, (spoluautor P. Daněk), in: Miscellanea musicologica 33, Universita Karlova Praha 1992, s.71-84;
• Chorální offertorium s versy v repertoáru pražské metropolitní kapituly, kandidátská disertační práce (strojopis), Ústav pro hudební vědu ČSAV Praha 1991;
• Vícehlasé zpracování mešního propria v období české renesance, in: Miscellanea musicologica 33, Universita Karlova Praha 1992, s. 9-31;
• Die Offertorienverse mit Tropen im Repertoar der Prager Metropolitan Kapitel, in: Cantus Planus Pécs, Hungary 1990, Budapest 1992, s. 445-462;
• K tonalitním vztahům offertoria Ave Maria, Hudební věda 29, 1992, č.1, s. 22-33;
•Torzo českého vícehlasého graduálu, in: Hudební věda 27, 1990, č. 3, s. 201-216;

Viz též ASEP

 

 
Úvodní stránka Pracovnice a pracovníci
logo 
avcr zakladni znacka cz cmyk
Výběr jazyka
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
Kalendář
poslední mesíc prosinec 2018 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 48 1 2
week 49 3 4 5 6 7 8 9
week 50 10 11 12 13 14 15 16
week 51 17 18 19 20 21 22 23
week 52 24 25 26 27 28 29 30
week 1 31