Úvodní stránka Pracovnice a pracovníci

doc. PhDr. Hana Vlhová-Wörner, PhD., vedoucí vědecká pracovnice

Tel. +420 220303921
Email: vlhova [@] imus.cas.cz

Studium a kvalifikace
Karlova Univerzita Praha, Ústav pro hudební vědu, habilitace 2008
Karlova Univerzita Praha, Ústav pro hudební vědu, PhD, 2000
Universität Basel, Institut für Musikwissenschaft, 1991–1993
Karlova Univerzita Praha, Ústav pro hudební vědu, PhDr., 1989

hana vlhov wrner

 
 Akademický životopis
• 2017– Kabinet hudební historie, Etnologický ústav, AVČR, vedoucí pracoviště
• 2016–2017 Bangor University, Wales, UK, School of Music, Reader
• 2012–2016 Bangor University, Wales, UK, School of Music, Senior Lecturer
• 2011–2012 Yale Institute of Sacred Music Fellow in Sacred Music, Worship, and Arts and Visiting Assistant Professor in Music History
• 2007–2010 University of North Carolina at Chapel Hill, Music Department, Lecturer in Music
• 2006 Duke University, Music Department, Visiting Assistant Professor
• 1991–2006 Karlova Univerzita Praha, vědecká pracovnice, od r. 2000 odborná vědecká pracovnice
 
Badatelské zaměření
Středověká hudba ve střední Evropě (recepce, kompoziční trendy, institucionální zázemí), česká husitská liturgie, latinská liturgická poezie, dějiny Společnosti pro hudební výchovu
Hana Vlhová Wörner je generální editorkou souhrné kritické edice zpěvů a textů v Jistebnickém kancionále (spolu s Prof. Davidem Holetonem), autorkou souborného kritického komentovaného vydání latinských mešních tropů z českých rukopisů 11.–16. století, dlouhodobě se zabývá též katalogizací středověkých rukopisů a jejich repertoáru.

Vědecká stipendia a dlouhodobé vědecké pobyty v zahraničí
Yale Institute of Sacred Music, Fellow a hostující profesorka, 2011–2012
Post-doc stipendium GAČR, Projekt Repertorium mešních tropů v českých středověkých pramenech, 2001–2002
"Schweizerisches Bundesstipendium" pro jednoroční pobyt při Ústavu pro hudební vědu, universita Basilej, Šývarsko, 2000–2001
Stipendium kantonů Basel-Stadt und Basel-Land pro jednoroční pobyt v mikrofilmovém archivu při Ústavu pro hudební vědu, universita Basilej, Švýcarsko, 1991–1992

Vědecké granty
• British Academy Small research grant pro dokončení pátého a posledního svazku kritické edice Repertorium troporum Bohemiae medii aevi V: Lectiones cum farsis, (VIII/2016–I/2017)
• College of Arts and Humanities und School of Music, Bangor University, pro publikaci čtvrtého svazku kritické edice Repertorium troporum Bohemiae medii aevi IV: Tropi ad Agnus Dei, 2013
• Grant GAČR pro publikaci třetího svazku kritické edice Repertorium troporum Bohemiae medii aevi III: Tropi ad Sanctus, 2010
• Grant GAČR pro publikaci druhého svazku kritické edice Repertorium troporum Bohemiae medii aevi II: Tropi ad Kyrie eleyson et Gloria in excelsis, 2005
• Grant GAČR pro publikaci prvního svazku Repertorium troporum Bohemiae medii aevi I: Tropi proprii missae, 2004

Členství v komisích, vědeckých a redakčních radách
• Členka peer–review komise při britské AHRC (Arts and Humanities Research Council) pro následující čtyřleté období 2017–2020
• Členka vědecké rady při Ústavu hudební vědy Karlovy univerzity
• Členka redakční rady periodika Studie o rukopisech
• Externí posudky pro grantové agantury v České Republice, Maďarsku, Rakousku a Velké Británii

Aktivní účast na konferencích a veřejné přednášky (výběr za posledních 10 let)
• Carolus IV, Praha, listopad 2016
• Motet Cycles between Devotion and Liturgy, Basilej, Švýcarsko, duben 2016
• Die Entstehung der tschechischen vernakularen Liturgie am Anfang des 15. Jahrhunderts (veřejná přednáška pořádaná Univerzitou Budapešť a Maďarskou akademií věd), Budapešť, listopad 2015
• 43nd Medieval and Renaissance Music Conference, Brusel, Belgie, červenec 2015
• Kollokvium na počest výročí úmrtí Prof. László Dobszaye, Budapešť, Maďarsko, leden 2015
• Sangspruchdichtung um 1300, Basilej, Švýcarsko, listopad 2014
• Nationality / Universality. Musical Historiography in Central and Eastern Europe, Varšava-Radziejowice, Polsko, září 2014
• 17th Meeting of the IMS Study group Cantus Planus, Benátky, Itálie, červenec / srpen 2014
• 42nd Medieval and Renaissance Music Conference, Birmingham–Canterbury, VB, červenec 2014
• Les Saintes-Chapelles du XIIIe au XVIII siecle; Arts – Politique – Religion, Tour, Francie, červen 2013
• International Congress of the ISM, Řím, Itálie, 2013
• The Gothic Revolution: Music in Western Europe 1100–1300, Princeton University, USA, listopad 2012
• Annual congress of the North American Academy of Liturgy, San Francisco, CA, USA, leden 2012
• Annual congress of the North American Academy of Liturgy, Savannah, GE, USA, leden 2008
• Eighteenth International Congress of the IMS, Zürich, Švýcarsko, červenec 2007
• Annual meeting of the American Musicological Society, Los Angeles, USA, listopad 2006

Publikace (výběr)

I) Samostatné publikace, katalogy, kritické edice
• Manuscripti liturgici ecclesiae Pragensis (online databáze), srpen 2016 (www.hanavlhova.eu/sources)
• Repertorium troporum Bohemiae Medii Aevi IV: Agnus Dei. Praha: Bärenreiter, 2013.
• Repertorium troporum Bohemiae Medii Aevi III: Sanctus. Praha: Editio-Bärenreiter, 2010.
• Repertorium troporum Bohemiae Medii Aevi II: Kyrie eleison et Gloria in excelsis Deo. Praha: Editio-Bärenreiter, 2006.
• (spolu s Davidem Holetonem) Jistebnice kancionál I: Graduale. Brno: L. Marek, 2005.
• (spoluautorka) Černý, Jaromír et alii. Historical Anthology of Music in the Bohemian Lands (up to ca 1530). Praha: Koniash Latin Press, 2005.
• Repertorium troporum Bohemiae Medii Aevi I: Tropi proprii missae. Praha: Editio-Bärenreiter, 2004.

II) Studie (výběr)
• "Zdeněk Nejedlý's (1878-1962) historical narrative and ideological construction of Czech medieval music history." In Nationality and Universality. Music Historiographies in Central and Eastern Europe, vyd. Slawomira Zeranska-Kominek, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016, 175–195.
• (spolu s Davidem Holetonem) "Liturgy, Commemoration and Music." In A Companion to Jan Hus, vyd. František Šmahel e. a., Leiden: Brill, 2014, 289–324.
• "Die Spruchsang-Melodien im Kontext des spätmittelalterlichen einstimmigen Komponierens in Zentraleuropa." In Sangspruchdichtung um 1300, vyd. Dorothea Klein e. a., Hildesheim: Weidmannsche Verlagsbuchhandlung, 2014 (= Spolia Berolinensia. Beiträge zur Literatur- und Kulturgeschichte des Mittelalters und Neuzeit 33), 275–292.
• (spolu s Lenkou Hlávkovou): "Hudba". In Husitské století, vyd. František Šmahel e. a., Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014, 474–490.
• "Prag – die musikalische Tradition der Hussiten." In Zentren der Kirchenmusik, hrsg. von Matthias Schneider und Beate Bugenhagen, Laaber: Laaber Verlag, 2011 (= Enzyklopädie der Kirchenmusik, vyd. Matthias Schneider, Wolfgang Bretschneider und Günther Massenkeil, Laaber: Laaber Verlag 2010ff., sv. 2), 59–64.
• (spolu s Davidem Holetonem) "A Remarkable Witness to the Feast of Saint Jan Hus." In The Bohemian Reformation and Religious Practice, vol. 7, vyd. Zdenek V. David a David Holeton, Praha: Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, 2009, 156–184.
• "Cum tuba praedicationis et voce magna. Tropes about the Last Judgement in the Pre-Reformation Bohemia." In Dies est leticie. Essays on Chant in Honour of Janka Szendrei, vyd. David Hiley a Gábor Kiss. Ottawa: The Institute of Mediaeval Music (mit Institut für Musikwissenschaft der Ungarischen Akademie der Wissenschaften und dem Institut für Musikwissenschaft, Universität Regensburg), 2008, 501–528.
• "Three; Nine; Nine and Three. Forms of Kyrie Tropes in the late tradition." In HORTVS TROPORVM. Florilegium in honorem Gvnillae Iversen. A Festschrift in Honour of Professor Gunilla Iversen on the Occasion of her Retirement as Chair of Latin at Stockholm University, vyd. Alexander Andreé a Erica Kihlman, Stockholm: Stockholms Universitet, 2008, 138–151.
• (spolu s Felixem Wörnerem) "Leo Kestenberg a Společnost pro hudební výchovu ve víru mezinárodní politiky a sporů uvnitř československého hudebního života mezi dvěma světovými válkami", Hudební věda 45 (2008): 355–394.
• (spolu s Felixem Wörnerem) "Leo Kestenberg und die Gesellschaft für Musikerziehung 1934–1938." In Leo Kestenberg, Musikpädagoge und Musikpolitiker in Berlin, Prag und Tel Aviv, vyd. Susanne Fontaine e. a., Freiburg i. B.: Rombach, 2008, 205–243.
• "Die späten Ordinariumstropen im Graduale aus Moosburg." In Studies in Medieval Chant and Liturgy in Honour of David Hiley, vyd. Terence Bailey a László Dobszay, Budapest: Hungarian Academy of Sciences. Ottawa: Institute of Mediaeval Music, 2007, 443–472.
• (spolu s Davidem Holetonem und Milenou Kubkovou) "The trope Gregorius presul meritis in Bohemian Tradition: Its Origins, Development, Liturgical Function and Illustration", In The Bohemian Reformation and Religious Practice, vol. 6, vyd. Zdeněk V. David a David Holeton, Praha: Filosofický ústav AVČR, 2007, 335–361.
• "Záviš, autor liturgické poezie 14. století", Hudební věda 44 (2007): 229–260.
• "Genitor summi filii: A Remarkable Career of a Sanctus Trope." In Papers Read at the 12th Meeting of the IMS Study Group 'Cantus Planus', Lillafüred/Hungary, 2004. Aug. 23-28, vyd. László Dobszay e. a., Budapest: Institute for Musicology of the Hungarian Academy of Sciences, 2006, 753–766.
• "Bohemian Utraquists' Repertory of Proper Tropes." In The Bohemian Reformation and Religious Practice, vol. 5/2, vyd. Zdeněk V. David a David Holeton. Praha: Filosofický ústav AVČR, 2005, 313–327.
• (spolu s Jaromírem Černým) "Hudba v době Karla IV."[Musik in der Zeit des Karls IV.] In Lesk královského majestátu ve středověku [Der Glanz der königlichen Majestät im Mittelalter], vyd. Lenka Bobková a Mlada Holá, Praha: Paseka, 2005, 291–305.
• "Katalogisierung und Edition mittelalterlicher liturgischer Handschriften aus Böhmen." In Die Erschließung der Quellen des mittelalterlichen liturgischen Gesangs, vyd. David Hiley, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2004 (= Wolfenbütteler Mittelalter-Studien 18), 217–240.
• "Das Sequentiar des Arnestus von Pardubice: das Repertoire und sein Verhältnis zum Prager Ritus," Miscellanea musicologica 37 (2003): 69–88.
• "Fama crescit eundo. Der Fall: Domazlaus predicator, der älteste böhmische Sequenzendichter", Hudební věda 39 (2002): 311–330.
• "Liturgische Gesänge in der Handschrift Wien 4557 und ihr Verhältnis zum Jistebnice-Kantional", Codices manuscripti 26 (1999): 5–10.
• "Die Fronleichnamsmesse in Böhmen: Ein Beitrag zur spätmittelalterlichen Choraltradition", Schweizer Jahrbuch für Musikwissenschaft 16 (1996): 13–36.

 
Úvodní stránka Pracovnice a pracovníci
logo 
avcr zakladni znacka cz cmyk
Výběr jazyka
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
Kalendář
poslední mesíc prosinec 2018 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 48 1 2
week 49 3 4 5 6 7 8 9
week 50 10 11 12 13 14 15 16
week 51 17 18 19 20 21 22 23
week 52 24 25 26 27 28 29 30
week 1 31