Úvodní stránka Pracovnice a pracovníci

Mgr. Bc. Miloš Zapletal, Ph.D.

Nar. 1987 ve Vítkově

Tel: (+420) 734 619 434
Email: m.zapletal1987[@]gmail.com
 
Vzdělání:
2017 Ph.D., hudební věda, FF Masarykovy univerzity (disert. práceVybrané problémy janáčkovské recepce)
2013 Mgr., hudební věda, FF Masarykovy univerzity
2012 Bc., teorie a dějiny filmu a AV kultury, tamtéž
2011 Bc., hudební věda, tamtéž
2006 Mendelovo gymnázium v Opavě

zapletal   photo eag

 

Badatelské zaměření:

dějiny české hudební kultury 1890–1939; hudební analýza a sémiotika; Leoš Janáček, recepce jeho hudby, jeho kompoziční škola; dějiny a estetika české filmové hudby; metodologie hudební vědy. Mezioborové vztahy mezi hudbou, literaturou, výtvarným uměním a dalšími oblastmi kultury.

Členství v komisích:

člen poradního sboru nakladatelství Cambridge Scholars Publishing

Univerzitní výuka a jednorázové přednášky:

jaro 2017: Filmová hudba Zdeňka Lišky (FF Masarykovy univerzity)
podzim 2016: Úvod do teorie a dějin hudební recepce (tamtéž)
podzim 2015: Úvod do nové muzikologie (tamtéž)
jaro 2015: Česká filmová hudba šedesátých let (tamtéž)
podzim 2014: Četba textů z novější anglosaské muzikologie (tamtéž)

28. 4. 2017: Kofi Agawu a současná hudební analýza a sémiotika (FF Univerzity Karlovy)
10. 12. 2015: Janáčkova Sinfonietta jako událost (KHH EÚ AV ČR)
19. 3. 2015: Metahistorie české hudby (FF UK)
18. 3. 2015: Od tragédie k romanci, od pozitivismu k mýtu: Zdeňka Nejedlého koncepce dějin moderní české hudby (KHH EÚ AV ČR)

Aktivní účast na konferencích:

2017: Výroční konference ČSHV, Praha
2017: Musical culture/s of the Habsburg Monarchy and its successors states, Vídeň
2016: Nineteenth-Century Programme Music, Lucca
2016: Music Criticism 1900-1950, Barcelona
2016: Musica artificiosa, Brno
2016: Typologie tradiční hudby, Praha
2016: Young Musicology Prague, Praha (HLAVNÍ ORGANIZÁTOR)
2016: 13th International Congress on Musical Signification, Canterbury/Londýn
2016: Musical Gesture as Creative Interface, Porto
2016: Pavel Haas Study Day, Cardiff
2016: Co bylo Československo? Stát, národ, kultura, Praha
2015: Výroční konference ČSHV, Praha
2015: K odkazu Vladimíra Helferta, Brno
2015: Tracking the creative process in music, Paříž
2015: Sounding Czech: Towards an Aural History of Bohemia and Moravia, Praha
2015: KeeleMAC, Keele, Velká Británie
2015: Wieloznaczność dźwięku, Vratislav, Polsko
2015: Doktorandská konference HF JAMU, Brno
2015: Royal Musical Association Research Students‘ Conference, Bristol
2014: Moderní člověk a náboženství, Hodonín
2014: Mýtus a skutečnost české hudební vědy, Brno
2014: Stávající hudební instituce – jejich stav a perspektivy, Praha
2014: Quo vadis antropologie? Plzeň
2014: Nationality / Universality: Musical historiography in Central and Eastern Europe, Radziejowice
2014: Násilí a "odlišná moderna", Praha
2014: Doktorandská konference HF JAMU, Brno
2014: Royal Musical Association Research Students‘ Conference, Birmingham
2013: Mezinárodní výroční konference České společnosti pro hudební vědu, Praha
2013: Royal Musical Association Research Students‘ Conference, Southampton
2012: ENIM 2012 – II Encontro Nacional de Investigaçã em Música, Castelo Branco
2012: Mladá antropologie, Plzeň

Studijní pobyty

7/2016 Digital Humanities at Oxford Summer School (Oxford, VB)
7/2015 Society for Music Analysis Summer School (Keele University, VB)


Výběrová bibliografie
:

Spoluautorství monografií

Bartlová, Milena (ed.). Co bylo Československo? Praha: UMPRUM, 2017.
Loewenstein, Bedřich – Hlavačka, Milan – Šístek, František a kol. Násilí: jiná moderna. Praha: Historický ústav, 2017.
• Żerńska-Kominek, Sławomira (ed.). Nationality vs Universality: Music Historiographies in Central and Eastern Europe. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016.
Česálková, Lucie (ed.). Staré pověsti české. Praha: Národní filmový archiv, 2015.
Kalina, Petr (ed.). Nehrajeme kratce, hrajeme už 60 let. Dokumentace k minulosti, současnost a budoucnost Janáčkovy filharmonie Ostrava. Ostrava: Janáčkova filharmonie Ostrava, 2014.
Skupa, Lukáš (ed.). Ostře sledované vlaky. Praha: Národní filmový archiv, 2014.
Batistová, Anna (ed.). Hoří, má panenko: Barevná komedie, v níž se tancuje, krade a hasí. Praha: Národní filmový archiv, 2012.
 
Studie
 
Suita a Idylla Leoše Janáčka: jejich recepce a programnost. Hudební věda 55, 2018, č. 1, s. 57–78.
Playful but Animalistically Serious: Czech Interwar Music and Sport. Czech Music Quarterly, 2018, č. 1, s. 15–25.
• Apoteóza Sokola, armády a nového člověka: rané recepce Janáčkovy Sinfonietty. Hudební věda 53, 2016, č. 2–3, s. 257–287.
Martyrdom and Moral Perfection: Zdeněk Nejedlý's Conception of the Great Czech Composer. In: Vladimír Zvara – Marcus Zagorski (ed.). Musicologica Istropolitana 12: Wege der Musikwissenschaft in Mitteleuropa. Bratislava: Univerzita Komenského, 2016, s. 69–90.
Proměny a konstanty Helfertova psaní o Janáčkovi. Musicologica Brunensia 50, 2016, č. 2, s. 237–271. (viz zde)
Sport a česká meziválečná hudba: úvod do problematiky. Opus musicum 48, 2016, č. 2, s. 6–40.
Mezi géniem a světcem: dekonstrukce Nejedlého koncepce velkého českého skladatele. Musicologica Brunensia 50, 2015, č. 2, s. 69–89. (viz zde)
Akordické paralelismy a jejich funkce v Ostrčilově opeře Poupě. Hudební věda 52, 2015, č. 3–4, s. 365–394. (viz zde)
Náhradní religiozita v české meziválečné hudbě: Případ dvou zhudebnění Wolkerovy Balady o námořníku. Muzikologické fórum 3, 2014, č. 2, s. 251–256.
„Always Seeking Truth both in Life and Art." The Janáček School of Composition, I–II. Czech Music Quarterly, 2014, č. 1, s. 28–34; č. 2, s. 35–41.
Petrželkova „Štafeta": Madrigali sportivi ed amorosi. Opus musicum 45, 2013, č. 6, s. 17–38.
Vomáčkův neznámý Aeroplan: Na okraj problematiky civilismu v české meziválečné hudbě. Literární revue Weles, 2014, č. 55–56, s. 106–116.
Horňácké lidové písně z pohledu modality a flexibilní diatoniky. Opus musicum 44, 2012, č. 5, s. 22–40.
Ďáblova past – několik poznámek k úloze hudby v „barokním" filmu. Opus musicum 44, 2012, č. 4, s. 17–27.
Zdeněk Pololáník a Žert. Několik marginálií k filmové hudbě. Film a doba 57, 2011, č. 2–3, s. 71–73.
Čtyřicet let poté: Expozice experimentální hudby očima tehdejší kritiky. Opus musicum 41, 2009, č. 5, s. 14–22.

Recenze odborných publikací a zprávy z konferencí

Musical culture/s of the Habsburg Monarchy and its successors states between the 18th and 20th century. Hudební věda 54, 2017, č. 3, s. 367–369.
(spolu s Evou Prchalovou) Konference Nineteenth-Century Programme Music. Hudební věda 53, 2016, č. 4, s. 419–420.
(spolu s Markétou Kratochvílovou) Pavel Haas Study Day a IMR Study Day. Hudební věda 53, 2016, č. 1, s. 101–102.
Libuše Janáčková: Leoš Janáček a Lidové noviny. Hudební věda 52, 2015, č. 3–4, s. 403–406.
Josef Kovalčuk (ed.): Hudební život v meziválečném Brně ve vzpomínkách Roberta Smetany. Opus musicum 47, 2015, č. 4, s. 112–114.
The Royal Musical Association Research Students' Conference. Hudební věda 51, 2014, č. 1–2, s. 205–206.
Lubomír Spurný: Heinrich Schenker (1868–1935). Kapitoly z hudební teorie a analýzy. Opus musicum 45, 2013, č. 4, s. 106–108.
Zbývá jen hluk. Opus musicum 44, 2012, č. 4, s. 102–104.
V labyrintech (post)teorie nejen literární: Slovník novější literární teorie. Cinepur 19, 2012, č. 83, s. 50.
 
 
Úvodní stránka Pracovnice a pracovníci
logo 
avcr zakladni znacka cz cmyk
Výběr jazyka
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
Kalendář
poslední mesíc prosinec 2018 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 48 1 2
week 49 3 4 5 6 7 8 9
week 50 10 11 12 13 14 15 16
week 51 17 18 19 20 21 22 23
week 52 24 25 26 27 28 29 30
week 1 31