Úvodní stránka Pracovnice a pracovníci

SLAVICKÝ Tomáš, PhDr., Ph.D.

vědecký pracovník

nar. 1973 v Praze

tel. +420 220303925 e-mail: slavicky [@] imus.cas.cz

Dokončené vzdělání a dosažené vědecko-pedagogické hodnosti

1991 Akademické gymnázium v Praze
1996 UK FF v Praze, obor hudební věda.
2002 Ph.D. tamtéž.

Badatelské zaměření:

hudební historie (17. – 19. století), hymnologie
Tomáš Slavický je od roku 1996 členem ÚHV (od roku 2003 Oddělení, poté Kabinet hudební historie) EÚ AV ČR, v.v.i. Zaměřuje se na výzkum a dokumentaci hudební tradice českých zemí v období raného novověku, přednostně na hudební život v Praze a českých zemích v 17. – 19. století, problematiku vokálně-instrumentální hudby a její recepce, mezioborovou hymnologii a retrospektivu oboru (počátky české hymnologie a muzikologie). Podílí se na přípravě mezioborových publikačních a edičních projektů, příležitostně se účastní vysokoškolské výuky (přednášky, vedení diplomových prací). Je členem redakční rady časopisů Hudební věda a Varhaník, soustavně se věnuje popularizaci české hudby 17. – 20. století (pravidelná spolupráce s redakcí Radia 3–Vltava, texty ke koncertům a nahrávkám).

Výběrová bibliografie:

• Kosek, Pavel – Slavický, Tomáš – Škarpová, Marie: Fridrich Bridelius: Jesličky, staré nové písničky. Brno: Masarykova universita – Host, 2014.
• Traženje zajedničkoga kulturnoga identiteta na početku 20. stoljeća: Josef Vajs i pokret za obnovu glagoljaškoga pjevanja u Hrvatskoj i Češkoj. (Hledání společné identity na počátku 20. století. Josef Vajs a hnutí za obnovu hlaholského zpěvu v Chorvatsku a českých zemích). In: Vjera Katalinić–Stanislav Tuksar (eds.): Franjo Ksaver Kuhač (1834–1911). Glazbena historiografija i identitet. Musikološki zbornici 16, Zagreb 2012, s. 255 – 268
• Die Weihnachtslieder von Fridrich Bridelius und ihre Rezeption in 17. – 19. Jahrhundert, in: Musicologica Brunensia 47, 2012, s. 65 – 78.
• Die Weihnachtslieder im Gesangbuch Jesličky (1658) zwischen deutscher Hymnographie und übernationalem Repertoire, in: HV 4/2012, s. 299 – 415.
• Škarpová, Marie – Slavický, Tomáš – Kosek Pavel: Sem, sem Děťátko – kritická edice české barokní písně, in: Listy filologické 2012, s. 155 – 175.
• Staré nové písničky. Brideliova redakce nápěvů mezi předchozí tradicí a novější recepcí, in: Škarpová, M., Kosek, P., Slavický, T., Bělohlávková P., (eds): Omnibus fiebat omnia. Kontexty života a díla Fridricha Bridelia SJ, Praha 2010.
• K otázce vlivu jezuitů na lidový duchovní zpěv v českých zemích, in: Cemus, Petronilla (ed.): Bohemia Jesuitica 1556-2006. Karolinum, Praha 2010, s. 1097 – 1119.
• Hudební život klášterů Nového Města pražského v letech 1680 – 1780, in: Čornejová, Ivana (red.): Locus pietatis et vitae, Praha 2008, s. 481 – 505.
• Kramářský tisk jako hymnografický pramen – několik poznámek k repertoáru mariánských poutních písní v 19. století. In: Holubová, Markéta a kol.: Obraz ženy v kramářské produkci, Praha 2008, s. 169 – 188.
• K vývoji české kostelní písně v první polovině 20. století, in: Urdová, Sylvia (red.): 70. výročie vydanie Jednotného katolíckeho spevníka, Trnava – Bratislava 2008, s. 79 – 101.
• Ke zlidovělým barokním motivům v Sušilově sbírce „Písní posvátných“, in: Frolcová, Věra (red.): František Sušil (1804 – 1868) – odkaz a inspirace, Rousínov 2004, s. 91-99.
• L´opera di Josef Mysliveček „Il Bellerofonte“ sulla scena neapoletana e su quella praghese e nei cori delle chiese boheme, in: Gracciotti, Sante, Křesálková, Jitka (red.): Barocco in Italia – Barooco in Bohemia. Uomini, idee e forme d´arte a confronto. Editrice „Il Calamo“, Roma 2003, s. 247-255.
• Symphonischer Stil in den solennen Messen der Prager Domkapellmeister des 19. Jahrhunderts, in: RIEDEL F. W. (ed.): Anton Bruckner – Tradition und Fortschritt in der Kirchenmusik des 19. Jahrhunderts. Kirchenmusikalische studien 7, Studio Verlag Schewe 2001, s. 139-153.
• Bohemicalia Zachiana I. Nové bohemikální prameny k životopisu Jana Zacha (1713 – 1773), in: HV 3-4/2001, s. 221-244. Bohemicalia Zachiana II. Pražské období Jana Zacha, in: HV 1/2002, s. 3-28.
• Emilián Trolda a Obecná Jednota Cyrilská, in: HV 3-4/2000, s. 248-278.
• Tradování písní Adama Michny z Otradovic a skladby na jeho texty v 18. a 19. století, in: HV 1-2/2000, s. 100 - 125.
• Litaniae de Sancto Joanne Nepomuceno a jejich nejstarší českojazyčná zhudebnění, in: HV 1/1999, s. 76-84.
• Fuga Jana Zacha na Zelenkovo téma, in: HV 2/1997, s. 178-187.
 
Viz též ASEP
 
Úvodní stránka Pracovnice a pracovníci
logo 
avcr zakladni znacka cz cmyk
Výběr jazyka
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
Kalendář
poslední mesíc únor 2018 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 5 1 2 3 4
week 6 5 6 7 8 9 10 11
week 7 12 13 14 15 16 17 18
week 8 19 20 21 22 23 24 25
week 9 26 27 28