Úvodní stránka Pracovnice a pracovníci

SLAVICKÝ Tomáš, PhDr., Ph.D.

vědecký pracovník

nar. 1973 v Praze

tel. +420 220303925 e-mail: slavicky [@] imus.cas.cz

Dokončené vzdělání a dosažené vědecko-pedagogické hodnosti

1991-1996 magisterské studium hudební vědy, FF UK v Praze (diplomová práce: Árie z opery Josefa Myslivečka „Il Bellerofonte" v repertoáru českých kůrů, vedoucí práce doc. Tomislav Volek)
1996-2001 doktorské studium hudební vědy, FF UK v Praze (disertační práce: Bohemikální prameny k životopisu a dílu Jana Zacha (1713-1773), vedoucí práce doc. Tomislav Volek

Badatelské zaměření:

hudební historie (hudba 17. – 19. století) a hymnologie.

Hudba a hudební život v českých zemích v 17. – 19. století, vokální hudba baroka a klasicismu, česká hymnografie v mezioborových souvislostech, reformní hnutí v hudbě 19. století ve vztahu k počátkům muzikologického oboru.

Zaměstnání:

od r. 1996 člen Ústavu pro hudební vědu AV ČR (od r. 2003 Kabinet hudební historie Etnologického ústavu AV ČR)

Ocenění:

2004 Cena Otto Wichterleho

Členství ve vědeckých společnostech a radách: člen České společnosti pro hudební vědu

člen ediční rady Academus Edition
člen Arcidiecézní liturgické komise v Praze

Řešitelství projektů:

● 2016 řešitel projektu Roráty karlo-arnoštovské. Mezioborově koncipovaná kritická edice českých rorátů podle královéhradeckého rorátníku (1585), (MK-S 5062/2016/II, nositel: EÚ AV ČR, v.v.i.).
● 2014 spoluřešitel interního grantu FF UK Tradice rorátů v českých zemích v 16.–19. století I, II
● 2010 – 2012 spoluřešitel projektu: Jesličky, staré nové písničky“ (Fridrich Bridelius,1658) - mezioborově koncipovaná kritická edice (GAČR P406/10/1911, nositel: Masarykova universita v Brně, spolunositel: EÚ AV ČR, v.v.i.).
● 2007 odborný garant projektu: Cyril (1874-1948) – digitalizovaná edice hudebního časopisu; Společnost pro duchovní hudbu a Oddělení digitalizace pramenů KTF UK. http://cyril.psalterium.cz
● 2005-2009 spoluřešitel projektu: Redakční centrum pro kritické vydávání památek české hudby 17. – 20. století (GA AV 1QS900580552, nositel: EÚ AV ČR, v.v.i.).
● 2005-2007 řešitel projektu: Památky chrámové hudby pražských skladatelů první poloviny 18. století – pramenný výzkum a příprava kritických edic. (GAAV, B800580502, nositel: EÚ AV ČR, v.v.i.).

Uspořádání mezinárodních konferencí:

● Adam Michna z Otradovic (1600?-1676), Jindřichův Hradec, 15.–16. 9. 2000, spolu s Janem Kachlíkem.
● Fridrich Bridelius (stále) nový a neznámý, Kutná Hora 27.–30. 11. 2008, spolu s Pavlem Koskem a Marií Škarpovou.
● Karel IV. a Emauzy. Liturgie – text – obraz, Praha 5.–6. 10. 2016, spolu s Klárou Benešovskou, Kateřinou Kubínovou, Václavem Čermákem, Danielem Soukupem a Štěpánem Šimkem.

Uspořádání výstav:

● Slovanský klášter Karla IV. Zbožnost, umění, vzdělanost, Praha 2016, spolu s Klárou Benešovskou, Kateřinou Kubínovou a Václavem Čermákem.

Účast na konferencích:

Česká republika: Brno (1998, 1999, 2007, 2011, 2013), Čáslav (2010), Hejnice (2007), Choceň (1998), Jindřichův Hradec (2000), Kutná Hora (2008), Plzeň (2013), Praha (1995, 1998, 2000, 2006, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017), Příbram (2013), Ronov nad Doubravou (2015), Rousínov (2004), Vranov u Brna (2010)
Chorvatsko: Zagreb (2011, 2017)
Itálie: Gorizia (2012), Pavia (2010)
Německo: Mainz (1996, 2012)
Rakousko: Innsbruck (2013)
Slovensko: Bratislava (2007), Dolná Krupá (2007)
 
Výběrová bibliografie:
 
● Píseň svatého Vojtěcha. Tradice písně „Hospodine pomiluj ny", svatovojtěšská legenda a pražský Slovanský klášter, in: Kateřina Kubínová a kol.: Karel IV. a Emauzy. Liturgie – text – obraz. Praha: Artefactum 2017, s. 77–97.
● Kateřina Kubínová (ed.), Klára Benešovká, Václav Čermák, Lukáš Matoušek, Tomáš Slavický: Slovanský klášter Karla IV. Zbožnost – umění – vzdělanost / The Slavonic Monastery of Charles IV. Praha: Artefactum 2016.
● Musica, identità e mitografia nazionale dei cechi del diciannovesimo secolo. De musica disserenda XII/1 2016, s. 45–56.
● Smyčková, Kateřina – Slavický, Tomáš: Innsbrucké tisky J. Stadlmayra a Ch. Sätzla - neznámé předlohy českých vánočních písní v Brideliových Jesličkách, Michnových zpěvnících i rukopisných kancionálech. Hudební věda 51 (2014)/3–4, s. 277–282.
● Das Requiem Solemne von Johann Zach. Ein Werk und seine Rezeptionsgeschichte. In Wissenschaftliches Jahrbuch der Tiroler Landesmuseen 2014. Innsbruck: StudienVerlag, 2014, s. 89–101.
● Ritus romanus slavonico idiomate. Cyrilometodějská tradice v konceptu Josefa Vajse a obnova staroslověnské litugie v českých zemích na počátku 20. století. Slavica Litteraria 17, 2014, 1, s. 41–59.
● Pavel Kosek – Tomáš Slavický – Marie Škarpová: Fridrich Bridelius, Jesličky, staré nové písničky, Brno: Host – Masarykova univerzita 2012.
● Traženje zajedničkoga kulturnoga identiteta na početku 20. stoljeća: Josef Vajs i pokret za obnovu glagoljaškoga pjevanja u Hrvatskoj i Češkoj. In: Vjera Katalinić–Stanislav Tuksar (eds.): Franjo Ksaver Kuhač (1834–1911). Glazbena historiografija i identitet. Musikološki zbornici 16, Zagreb 2012, s. 255–268.
● Die Weihnachtslieder im Gesangbuch Jesličky (1658) zwischen deutscher Hymnographie und übernationalem Repertoire. in: Hudební věda 4/2012, s. 299–415.
● Le arie de "Il Bellerofonte" negli archivi boemi. In: Mariateresa Dellaborra (red.):"Il ciel non soffre inganni". Attorno al Demetrio di Mysliveček, "Il Boemo". Strumenti della Ricerca Musicale, 17. Lucca, 2011., s. 110–122.
● Staré nové písničky. Brideliova redakce nápěvů mezi předchozí tradicí a novější recepcí, in: Škarpová, M., Kosek, P., Slavický, T., Bělohlávková P., (eds): Omnibus fiebat omnia. Kontexty života a díla Fridricha Bridelia SJ, Praha 2010.
● K otázce vlivu jezuitů na lidový duchovní zpěv v českých zemích, in: Cemus, Petronilla (ed.): Bohemia Jesuitica 1556-2006. Karolinum, Praha 2010, s. 1097–1119.
● Kramářský tisk jako hymnografický pramen – několik poznámek k repertoáru mariánských poutních písní v 19. století. In: Holubová, Markéta a kol.: Obraz ženy v kramářské produkci, Praha 2008, s. 169–188.
● Nález portrétu Františka Ludvíka Poppeho (1670–1730), in: Hudební věda 2005, s. 412–413.
● Ke zlidovělým barokním motivům v Sušilově sbírce „Písní posvátných", in: Frolcová, Věra (red.): František Sušil (1804–1868) – odkaz a inspirace, Rousínov 2004, s. 91–99.
● Bohemicalia Zachiana I. Nové bohemikální prameny k životopisu Jana Zacha (1713–1773), in: HV 3–4/2001, s. 221–244.
● Emilián Trolda a Obecná Jednota Cyrilská, in: HV 3-4/2000, s. 248–278.
● Tradování písní Adama Michny z Otradovic a skladby na jeho texty v 18. a 19. století, in: HV 1–2/2000, s. 100–125.
● Litaniae de Sancto Joanne Nepomuceno a jejich nejstarší českojazyčná zhudebnění, in: HV 1/1999, s. 76–84

Hesla v encyclopediích:

● Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik: Václav Karel Holan Rovenský, Zikmund Kolešovský, Josef Nešvera, Jan Lohelius Oehlschlaegel; Milan Poštolka, Vojtěch Říhovský, Josef Seger, František Sušil, Otto Albert Tichý, Emilián Trolda, František Ignác Tůma, Mauritius Vogt, Johann Franz Volkert, Josef Leopold Zvonař.
● Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla: František Xaver Brixi, František Jan Václav Habermann

Dramaturgie a muzikologická příprava CD:

● Jan Zach: Requiem Solemne, Vesperae de Beata Virgine. Music from eighteenth-century Prague. Praha: Supraphon 2016.

Pedagogické aktivity:

● externí zvané přednášky (ÚHV FF UK, ÚČL FF UK, KTF UK)
● vedení postgraduálních doktorských prací (ÚHV FF UK) a diplomových prací (KTF UK, PaedF UK).
● pravidelné přednášky pro Arcidiecézní varhanické kurzy

Popularizační činnost (výběr):

● členství v redakční radě časopisů Varhaník a Psalterium.
● dlouhodobá spolupráce s redakcí vážné hudby Radio 3- Vltava. Seriály „Liturgický rok": Liturgický rok na pražském svatojakubském kůru ve vzpomínkách a dokumentech (52 pořadů, 2012/13).; Liturgický rok v české duchovní písni šesti staletí, (56 pořadů, 2010/11); Liturgický rok na českých a moravských kůrech v 19. století (55 pořadů, 2008/9); Liturgický rok v hudbě českého baroka a klasicismu (55 pořadů, 2003/4); Liturgický rok v hudbě českého klasicismu (56 pořadů, 2001/2); Liturgický rok v hudbě českého baroka (55 pořadů, 1999/2000).
● Kratší seriály a pořady pro Radio 3-Vltava: Vzpomínání a rozpomínání (Pražský svatojakubský kůr za Josefa Hercla – Pražský svatovítský kůr za Jaromíra Hrušky – Cyrilská jednota u sv. Ludmily za Jaroslava Duška), 2010; Vánoční procházky po staré Praze (4 pořady, 2009/10); Malý hudební průvodce po chrámech a kostelech staré Prahy, (6 pořadů, 2008); Duchovní hudba Jana Zacha (6 pořadů, 2006); O historii a působení Obecné jednoty cyrilské (4 pořady, 2003).
 
Viz též ASEP
 
Úvodní stránka Pracovnice a pracovníci
logo 
avcr zakladni znacka cz cmyk
Výběr jazyka
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
Kalendář
poslední mesíc prosinec 2018 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 48 1 2
week 49 3 4 5 6 7 8 9
week 50 10 11 12 13 14 15 16
week 51 17 18 19 20 21 22 23
week 52 24 25 26 27 28 29 30
week 1 31