Digital Humanities a aktuální projekty v oboru muzikologie (DEML, MUSCIMA++)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na pracovní seminář věnovaný problematice Digital Humanities a aktuálním projektům v oboru muzikologie (DEML, MUSCIMA++).

Seminář se koná ve středu 22. listopadu 2017 v 10 hodin v knihovně Kabinetu hudební historie EÚ AV ČR, Puškinovo nám. 9, Praha 6 (závěr je plánován ve 13 h.).

Úvodní slovo přednese Jarmila Procházková (KHH EÚ AV ČR). O aktivitách nedávno konstituované České asociace pro digitální humanitní vědy, z. s. (CzADH), promluví Boris Lehečka z Ústavu pro jazyk český AV ČR, který dále pohovoří o zkušenostech z projektů v oblasti DH (Vokabulář webový, infrastruktura VIDA/RIDICS aj.). O vznikající databázi hudebního života DEML (viz abstrakt) budou informovat J. Procházková a Ing. Michal Cais, digitalizaci oborové bibliografie připomene Jana Vozková (KHH EÚ AV ČR).

Naše pozvání přijal Jan Hajič jr. z Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK, který představí projekt MUSCIMA++ (viz abstrakt).

Seminář se koná pod záštitou Strategie AV 21, v rámci programu Paměť v digitálním věku - podprogram Digital Humanities.

 

Abstrakt DEML

Database Encyclopedia of Musical Life (Databázová encyklopedie hudebního života) je relační databáze mapující aktivity spojené s hudební kulturou. Do databáze jsou zpracovávány informace z různých oblastí hudebního života, postupně je tak vytvářena typologie akcí, základní evidence osobností, lokalit a hudebních děl. V úvodní fázi dochází ke zpracování aktivit vybraných hudebních institucí ve dvacátých a třicátých letech 20. století. Základní ambicí tohoto projektu je kompatibilita s národními a mezinárodními autoritami a standardy. Databáze je propojena s digitalizovanou bibliografií.

Abstrakt MUSCIMA++

Rozpoznávání notopisu je specializovaný pod-obor automatického zpracování dokumentů, který se zaměřuje na extrakci hudebního obsahu z obrazové informace (skenu či fotografie) notového zápisu. Vzhledem k tomu, že pravděpodobně existuje více hudebních děl v psané podobě než v podobě nahrávky či jiného záznamu, může automatická transkripce not přinést digitální muzikologii výrazně rozmanitější zdroje. Největší potenciál spočívá v masovém zpřístupnění rozsáhlých notových archivů, jako např. kroměřížská sbírka rodu Lichtenštejn-Kastelkornů, které pak bude možné zkoumat pomocí dalších metod digitální muzikologie, např. automatická detekce duplikátů či partů, vyhledávání pomocí melodií, či sledování genealogie hudebních motivů.

V rámci zpracování dokumentů se jedná o úlohu výjimečně obtížnou, neboť moderní hudební notace je jedním z nejkomplikovanějších systémů psaní. Obzvlášť pro rukopisy, kde se její složitost násobí s variabilitou realizace zápisu, neexistují v současnosti ani vzdáleně uspokojivá řešení. Na problému také pracuje relativně málo lidí. Příspěvek nabídne vhled do současného stavu poznání a vývoje oboru, s důrazem na možné aplikace v digitální muzikologii.

 
logo 
avcr zakladni znacka cz cmyk
Výběr jazyka
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
Kalendář
poslední mesíc prosinec 2018 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 48 1 2
week 49 3 4 5 6 7 8 9
week 50 10 11 12 13 14 15 16
week 51 17 18 19 20 21 22 23
week 52 24 25 26 27 28 29 30
week 1 31