Ukončené granty

Otakar Ostrčil - život a dílo [Otakar Ostrčil - Life and Work]. Postdoktorský projekt GAČR. Řešitelka: Markéta Kratochvílová. Trvání: 2014-2016. Reg. č. GP14-35842P

Evropský význam pražských kopistických dílen jako center šíření Mozartových oper [The Significance of Prague's Copyist Workshops as a Center for the Dissemination of Mozart's Operas in Europe]. Standardní projekt GAČR. Řešitelka: Milada Jonášová. Trvání: 2012-2016. Reg. č. GAP409/12/2563.

Skladatel a jeho dílo v barokní Praze: Jan Josef Ignác Brentner (1689–1742). [The Composer and His Work in the Baroque Prague: Johann Joseph Ignaz Brentner (1689-1742)]. Postdoktorský projekt GA ČR. Řešitel: Václav Kapsa. Trvání: 2012–2014. Reg. č. GAČR P409/12/P953.

Janáčkovy záznamy hudebního a tanečního folkloru III. [Janáček’s Records of Folklore Music and Dances III.]. Standardní projekt GAČR. Řešitelka: Jarmila Procházková. Trvání: 2010–2012. Prodloužen do roku 2013. Reg. č. GAČR P409/10/2412.

„Jesličky, staré a nové písničky (Fridrich Bridelius, 1658) – mezioborově koncipovaná kritická edice [„Jesličky, staré a nové písničky“ (Fridrich Bridelius, 1658) – a Critical Edition within an Interdisciplinary Framework]. Standardní projekt GAČR. Řešitel: Pavel Kosek (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity). Spoluřešitel za KHH: Tomáš Slavický. Trvání: 2010–2012. Reg. č. GAČR P406/10/1454

Pozdní tvorba Miloslava Kabeláče v evropském kontextu [The Late Works of Miloslav Kabeláč in the European Kontext]. Standardní projekt GAČR. Řešitel: Pavel Kordík. Trvání: 2009–2012. Reg. č. GA408/09/1836.

Nové souborné vydání děl Antonína Dvořáka. Pramenný výzkum a ediční příprava vybraných svazků [The New Complete Edition of the Works of Antonín Dvořák. Source Examination and Editorial Preparation of Selected Volumes] Standardní projekt GAČR. Řešitelka: Jarmila Gabrielová. Členové řešitelského týmu: Kamil Bartoň, Jan Kachlík, Tereza Kibicová, Petra Kolátorová, Stephen Muir, Marc Niubò, Daniela Philippi, Ludmila Šmídová, Markéta Štědronská. Trvání: 2008–2012. Reg. č. GA408/08/1020.

Dobové opisy Mozartových děl bohemikální provenience v českých, německých a rakouských fondech [The Period Copies of Mozart’s Works of Bohemian Provenances in Czech, German and Austrian Archives]. Standardní projekt GAČR. Řešitelka: Milada Jonášová. Trvání: 2009–2011. Reg. č. GA408/09/2006.

Offertoriale Arnesti. Chorální offertoria s verši z českých pramenů [Offertoriale Ernesti. Choral Offertories with Verses from Bohemian Sources]. Standardní projekt GAČR. Řešitelka: Jana Vozková (v rámci Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě). Trvání: 2009–2011. Reg. č. GA408/09/1472.

Redakční centrum pro kritické vydávání památek české hudby 17. – 20. století. [Editorial Centre for Critical Publishing of Bohemian Music Heritage of 17th – 20th Centuries]. Projekt řešený v rámci programu „Podpora projektů cíleného výzkumu“. Řešitelé: Jarmila Gabrielová, Tomáš Slavický. Členové řešitelského týmu: Milada Jonášová, Jan Kachlík, Václav Kapsa, Tereza Kibicová, Petra Kvasničková, Ondřej Maňour, Ludmila Šmídová. Trvání: 2005–2009. Reg. č. GAAV 1QS900580552.

Voskové válečky ze sbírek Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i., pracoviště Brno. Projekt mezinárodní spolupráce AV ČR. Řešitelka: Jarmila Procházková. Trvání: 2009–2011. Reg. č. M 300580901

Janáčkovy záznamy hudebního a tanečního folkloru II. [Janáček’s Records of Folklore Music and Dances II.]. Standardní projekt GAČR. Řešitelka: Jarmila Procházková. Trvání: 2008–2009. Reg. č. GA408/08/1330.

Zahajovací fáze a ediční příprava prvních svazků – Nové souborné vydání děl Antonína Dvořáka. Eröffnungsphase und Editionsvorbereitung der ersten Bände – Die Neue Gesamtausgabe der Werke Antonín Dvořáks. Společný projekt v rámci PPP programu DAAD – AV ČR realizovaný ve spolupráci s Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz (SRN). Řešitelky: Jarmila Gabrielová (EÚ AV ČR, v.v.i.) a Daniela Philippi (AdW Mainz). Spolupracovníci: Jan Kachlík, Tereza Kibicová, Petra Kolátorová, Ludmila Šmídová (EÚ AV ČR, v.v.i.), Isolde von Foerster, Tina Schmitt (AdW Mainz). Trvání: 2006–2007. Reg. č. D 24 – CZ 37/06-07.

Nové souborné vydání děl Antonína Dvořáka. Ediční příprava prvních svazků [The New Complete Edition of the Works of Antonín Dvořák. Editorial Preparation of the Opening Volumes.] Standardní projekt řešený ve spolupráci s Ústavem hudební vědy UK FF v Praze. Řešitel: Lubomír Tyllner. Spoluřešitelka: Jarmila Gabrielová. Spolupracovníci: Jan Kachlík, Tereza Kibicová, Petra Kvasničková, Marc Niubò, Ludmila Šmídová, Markéta Štědronská. Trvání: 2005–2007. Reg. č. GAČR GA408/05/2090.

Památky chrámové hudby pražských skladatelů první poloviny 18. století – pramenný výzkum a příprava kritických edic. Juniorský projekt. Řešitel: Tomáš Slavický. Spolupracovníci: Milada Jonášová, Václav Kapsa. Trvání: 2005–2007. Reg. č. GAAV KJB860580502.

Prameny k dějinám hudby v českých zemích: evidence, studium a kritické vydávání [Sources for the History of Music in the Czech Lands: Locating, Examination, and Critical Editing]. Doktorský projekt řešený ve spolupráci s Ústavem hudební vědy UK FF v Praze. Vedoucí doktorského týmu: Jarmila Gabrielová. Členové a členky týmu (KHH): Milada Jonášová, Jan Kachlík, Václav Kapsa, Tereza Kibicová, Petra Kvasničková, Ondřej Maňour. Trvání: 2003–2007. Reg. č. GAČR GD408/03/H049.

Otázky hudební filologie: Ediční problematika hudby 19. a 20. století v díle Antonína Dvořáka a Bohuslava Martinů. Die Editionsproblematik der Musik des 19. und 20. Jahrhunderts in den Œuvres von Antonín Dvořák und Bohuslav Martinů. Společný projekt v rámci PPP programu DAAD – AV ČR realizovaný ve spolupráci s Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz (SRN). Řešitelky: Jarmila Gabrielová (EÚ AV ČR) a Daniela Philippi (AdW Mainz). Spolupracovníci: Jan Kachlík, Tereza Kibicová, Petra Kvasničková, Ludmila Šmídová, Markéta Štědronská (EÚ AV ČR), Isolde von Foerster (AdW Mainz). Trvání: 2004–2005. Reg. č. D24 – CZ 34/04-05.

Katalog hudební sbírky hospitálu milosrdných bratří v Brně a souvisejících fondů ( Valtice, Praha, Prostějov a Nové Město nad Metují) - vydání tiskem [A catalogue of the music collection of the Brno Hospital of Brothers Hospitallers and related collections (Valtice, Prague, Prostějov and Nové Město nad Metují]. Trvání: 2004–2005. Reg. č. GAČR GA408/040317.

 
logo 
avcr zakladni znacka cz cmyk
Výběr jazyka
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
Kalendář
poslední mesíc prosinec 2018 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 48 1 2
week 49 3 4 5 6 7 8 9
week 50 10 11 12 13 14 15 16
week 51 17 18 19 20 21 22 23
week 52 24 25 26 27 28 29 30
week 1 31