Publikace vydané v jiných nakladatelstvích (výběr)

REICHENAUER titulka menší

Reichenauer, Antonín: Concerto in G per oboe, due violini, viola e basso, ed. Lukáš M. Vytlačil, Fontes Musicae Bohemiae 1, Togga, Praha 2016, 54 s. ISBN 978-80-7476-108-9

Hotteterre menší

Hotteterre, Jacques Martin: Zásady hry na příčnou flétnu, zobcovou flétnu a hoboj (překlad Lukáš M. Vytlačil), Vyšehrad, Praha 2013, 116 s. ISBN 978-80-7429-391-7

freemanova1m

Freemanová, Michaela: Fratrum misericordiae artis musicae collectiones in Bohemia et Moravia reservatae.
1. vyd. Pragae: Národní knihovna ČR, 2013. 2 sv. (cxxiv, 286 s. ; s. 287-701 s.). Catalogus artis musicae in Bohemia et Moravia cultae. Artis musicae antiquioris catalogorum series; vol. 7/1, 7/2.ISBN 978-80-7050-613-4

Vojtch_Stille_m

Schönberg, Arnold: Stile herrschen, Gedanken siegen - ausgewählte Schriften (Hrsgb. von Anna Maria Morazzoni, unter Mitarbeit von Nuria Schoenberg Nono und Ivan Vojtěch) Mainz, Schott , c2007. 575 p. + 1 sound disc. ISBN 9783795704865

Frantiek_Hrabal_-_V_kontextu_tvorby_mini

František Hrabal: V kontextu tvorby
(k vydání připravil Ivan Vojtěch)
Praha, Arbor vitae 2006. 320 s.
ISBN 80-86300-70-6

Stravinskij_Hudebn_poetika_m

Stravinskij, Igor' a Vojtěch, Ivan, ed. Hudební poetika. Vyd. 1. Praha: Arbor vitae, 2005. 116 s. De arte; sv. 20. ISBN 80-86300-55-2.

Bajgarova_Spolky0001m Bajgarová, Jitka. Hudební spolky v Brně a jejich role při utváření "hudebního obrazu" města 1860-1918. 1. vyd.
Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. 171 s., iv s. barev. obr. příl. ISBN 80-7325-070-5
Dvok_100001_m

Dvořák, Antonín, Kuna, Milan, ed. a Hallová, Markéta, ed. Korespondence a dokumenty: kritické vydání. Svazek 10, Dokumenty. Kapitoly X-XVI. 1. vyd.
Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2004. 459 s., [20] s. obr. příl. ISBN 80-86385-26-4

Schnberg

Schönberg, Arnold, Vojtěch, Ivan, ed. a Urban, Otto M. Styl a idea. Vyd. 1.
Praha: Arbor vitae, 2004. 400 s. Vera effigies; sv. 2. ISBN

Dvok_4

Dvořák, Antonín, Kuna, Milan, ed. a Hallová, Markéta, ed. Korespondence a dokumenty: kritické vydání. Svazek 9, Dokumenty, kapitoly I-IX. 1. vyd. Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2004. 543 s. ISBN 80-86385-25-6.

...

Poledňák, Ivan a Fukač, Jiří. Úvod do studia hudební vědy. 2., přeprac. a dopl. vyd.
Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. 260 s. ISBN 80-244-0285-8

Dvok_80001_m

Dvořák, Antonín, Bradová, Ludmila, ed. a Kuna, Milan, ed. Korespondence a dokumenty: kritické vydání. Sv. 8, Korespondence přijatá 1896-1904. 1. vyd.
Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2000. 427 s. ISBN 80-86385-06-X

Dvok_70001_m

Dvořák, Antonín, Kuna, Milan, ed. a Bradová, Ludmila, ed. Korespondence a dokumenty: kritické vydání. Svazek 7., Korespondence přijatá 1893-1895. 1. vyd.
Praha: Editio Bärenreiter Praha, 1999. 451 s. ISBN 80-86385-00-0.

Vojtch_Rozpravy

Vojtěch, Ivan. Rozpravy.
Praha: Dauphin, 1998. 204 s. Studie; sv. 7. ISBN 80-86019-71-3.

Freemanova_-_K._collectio_fratrum_misericordiae_20002_m

Freemanová, Michaela. Collectio fratrum misericordiae kukussiensis. Vyd. 1.
Pragae: Editio Praga, 1998. 2 sv. (344, 345-657 s.). Catalogus artis musicae in Bohemia et Moravia cultae. Artis musicae antiquioris catalogorum series; vol. VI/1, 2. Catalogus artis musicae in Bohemia et Moravia cultae. ISBN 80-7058-463-7.

Ottlova_Smetana

Ottlová, Marta a Pospíšil, Milan. Bedřich Smetana a jeho doba: vybrané studie.
Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1997. 144 s. Knižnice Dějin a současnosti; sv. 4. ISBN 80-7106-256-1.

Kunaeng

Kuna, Milan - Všetečka, Jiří. Prague in history of music. 1 vyd. Prague: V ráji, 1997. 174 s. ISBN 80-85894-42-4.

Dvok_60001_m

Dvořák, Antonín a Kuna, Milan, ed. Korespondence a dokumenty: kritické vydání. Svazek 6, Korespondence přijatá 1885-1892. 1. vyd.
Praha: Editio Supraphon, 1997. 445 s. ISBN 80-7058-459-9.

Kunafre

Kuna, Milan - Všetečka, Jiří. Prague dans l'histoire de la musique. 1. vyd.
[Praha]: V ráji, 1997. 174 s. ISBN 80-85894-43-2.

Dvok_50001_m

Dvořák, Antonín a Kuna, Milan, ed. Korespondence a dokumenty: kritické vydání. Svazek 5, Korespondence přijatá 1877-1884. 1. vyd.
Praha: Supraphon, 1996. 483 s. ISBN 80-7058-390-8.

Dvok_40001_m

Dvořák, Antonín, Bradová, Ludmila, ed. a Kuna, Milan, ed. Korespondence a dokumenty: kritické vydání. Sv. 4, Korespodence odeslaná 1896-1904. 1. vyd.
Praha: Editio Supraphon, 1995. 407 s. ISBN 80-7058-336-3

Poledňák Úvod m

Poledňák, Ivan a Fukač, Jiří. Úvod do studia hudební vědy. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1995. 146 s. ISBN 80-7067-496-2.

Hudebn_vchova

Mihule, Jaroslav, Mašlaň, Petr a Poledňák, Ivan. Hudební výchova pro osmý ročník základní (občanské) školy. 1. vyd.
Praha: Fortuna, 1994. 254 s. ISBN 80-7168-172-5.

Kuna_Musik_an_der_Grenze_m

Kuna, Milan. Musik an der Grenze des Lebens. Musikerinnen und Musiker aus boehmischen Laendern in nationalsozialistischen Kon== zentrationslagern und Gefaengnisse.
Frankfurt am Main : Zweitausendeins, 1993. 407 s. (3-86150-018-3).

Kuna_Skladatel_m

Kuna, Milan. Skladatelé světové hudby. 1. vyd.
Havlíčkův Brod: Fragment, 1993. 64 s. Odkaz. ISBN 80-85768-03-8.

Hanslick0001_m

Hanslick, Eduard a Ludvová, Jitka, ed. Dokonalý antiwagnerián: paměti, fejetony, kritiky: výbor z díla. 1. vyd.
Praha: Supraphon, 1992. 421 s., [16] s. obr. příl. ISBN 80-7058-280-4.

Poledjk_Sondy

Poledňák, Ivan a Cafourek, Ivan. Sondy do popu a rocku. 1. vyd. Praha: H & H, 1992. 175 s. ISBN 80-85467-14-3.

Franěk Brixi m

Brixi, František Xaver a Franěk, Marek, ed. Missa Dominicalis in C: Nov.Ia: 13 [hudebnina].
Praha: Editio Sti. Aegidii, 1991. 1 partitura (V, 81 s.), 1 particello (56 s.) + 8 hlasů. Česká liturgická hudba 18. století I; sv. 1.
ISBN 80-901018-0-1.

Encyklopedie_modr0001m

Wasserberger, Igor, ed. aj. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby. [Díl] III, Část jmenná. Československá scéna - osobnosti a soubory. 1. vyd.
Praha: Supraphon, 1990. 649 s. ISBN 80-7058-210-3

kuna Hudba na hranici života m

Kuna, Milan. Hudba na hranici života: [o činnosti a utrpení hudebníků z českých zemí v nacistických koncentračních táborech a věznicích]. Vyd. 1.
Praha: Naše vojsko, 1990. 428 s., [32] s. obr. příl. Dokumenty; sv. 220. ISBN 80-206-0069-8

Kotek_Kronika_ceske_synkopy_opr_m Kotek, Josef a Hořec, Jaromír. Kronika české synkopy: půlstoletí českého jazzu a moderní populární hudby v obrazech a svědectví současníků. 1. vyd.
Praha: Supraphon, 1975-1990. 2 sv. ISBN 80-7058-180-8
Dvok_30001_m Dvořák, Antonín a Kuna, Milan, ed. Korespondence a dokumenty = Korrespondenz und Dokumente: Kritische Ausgabe = Correspondence and documents: a critical edition: kritické vydání. Sv. 3, Korespondence odeslaná1890-1895. 1. vyd.
Praha: Supraphon, 1989. 455 s.
Dvok_20001_m Dvořák, Antonín a Kuna, Milan, ed. Korespondence a dokumenty = Korrespondenz und Dokumente = Correspondence and documents: kritické vydání. Sv. 2, Korespondence odeslaná 1885-1889. 1. vyd.
Praha: Supraphon, 1988. 419 s
PlocekVis0001_m

Plocek, Václav. Melodie velikonočních slavností a her ze středověkých pramenů v Čechách. Sv.1-3. 1. vyd.
Praha: Státní knihovna ČSR, 1989. 962 s.
Miscellanea oddělení rukopisů a vzácných tisků. Monographia; 1/1988.

Polednak_Mne_vsechno_dvakrat_m

Poledňák, Ivan. Mně všechno dvakrát aneb o Jiřím Stivínovi.
1. vyd.
Praha: Panton, 1989. 234 s., obr. příl. Impuls.

Hudba_83

Černý, Jaromír et al. Hudba v českých dějinách: od středověku do nové doby. 2., dopln. vyd.
Praha: Supraphon, 1989. 483 s., [32] s. obr. příl. ISBN 80-7058-163-8

Havlík Symfonie m

Havlík, Jaromír. Česká symfonie 1945-1980. 1. vyd.
Praha: Panton, 1989. 402 s. Knižnice Hudebních rozhledů; sv. 2. ISBN 80-7039-005-0.

Hudebni_veda_1_upravene_m

Lébl, Vladimír, ed. et al. Hudební věda: historie a teorie oboru, jeho světový a čes. vývoj: celost. vysokošk. učebnice pro stud. filozof. fak. univerzit, pedagog. fakult a AMU. Díl 1, Dějiny hudební vědy. Teorie hudební vědy. 1. vyd.
Praha: SPN, 1988. 338 s. Učebnice pro vysoké školy

Hudebni_veda_2_m

Poledňák, Ivan a kol. Hudební věda: historie a teorie oboru, jeho světový a čes. vývoj: celost. vysokošk. učebnice pro stud. filozof. fakult univerzit, pedagog. fakult a AMU. Díl 2, Část 1, Disciplíny hudební vědy. 1. vyd.
Praha: SPN, 1988. s. 351-642. Učebnice pro vys. školy

Hudebni_veda_3_m

Lébl, Vladimír et al. Hudební věda: historie a teorie oboru, jeho světový a čes. vývoj: celost. vysokošk. učebnice pro stud. filozof. fakult univerzit, pedagog. fakult a AMU. [Díl] 3, Disciplíny hudební vědy, část 2; Hudebně vědecká dokumentace. 1. vyd.
Praha: SPN, 1988. s. 653-1036. Učebnice pro vys. školy

Dvok1

Dvořák, Antonín a Kuna, Milan, ed. Korespondence a dokumenty: kritické vydání = Korrespondenz und Dokumente: kritische Ausgabe = Correspondence and documents: a critical edition.
Sv. 1, Korespondence odeslaná 1871-1884. 1. vyd.
Praha: Supraphon, 1987. 485 s.

Komente0001m Vojtěch, Ivan. Komentáře: 1957-87. 1. vyd.
Praha: Panton, 1988. 263 s.
Encyklopedie30001m

Matzner, Antonín aj. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby. [Díl] II, Část jmenná. Světová scéna - osobnosti a soubory, L - Ž. 1. vyd.
Praha: Supraphon, 1987. 537 s

Encyklopedie_10001m

Poledňák, Ivan, Wasserberger, Igor a Matzner, Antonín. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby. [Díl] II, Část jmenná. Světová scéna - osobnosti a soubory, A-K. 1. vyd.
Praha: Supraphon, 1986. 558 s

Bajer_Emil_Hlobil0001_m

Bajer, Jiří. Emil Hlobil: hudební putování stoletím. 1. vyd.
Praha: Panton, 1984. 298 s.

Strun

Poledňák, Ivan. ABC: Stručný slovník hudební psychologie. 1. vyd.
Praha: Supraphon, 1984. 459 s. ABC.

Hudba_83

Černý, Jaromír et al. Hudba v českých dějinách: od středověku do nové doby. 1. vyd.
Praha: Horizont, 1983. 460 s.

Encyklopedie_modr

Matzner, Antonín a kol. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby. [Díl] I, Část věcná. 1. vyd.
Praha: Supraphon, 1980, 21983. 374, [1] s

Kuna_Talich

Kuna, Milan. Václav Talich.
Praha: Panton, 1980. 423 s.

Kuna_Cajkovskij_a_Praha_m

Kuna, Milan. Čajkovskij a Praha. 1. vyd.
Praha: Supraphon, 1980. 86 s.

Risinger0001_m

Risinger, Karel. Nauka o harmonii XX. století. 1. vyd.
Praha: Supraphon, 1978. 660, [2] s.

Bajer_Sovetska_hud._kultura_1m

Bajer, Jiří. Sovětská hudební kultura. 1. vyd.
Praha: Supraphon, 1977-1978. 2 sv.

Hierarchie0001m

Risinger, Karel. Hierarchie hudebních celků. 1. vyd.
Praha: Panton, 1969. 228, [3] s. Hudební vědy. Řada B; Sv. 8.

Kuna_Zvuk

Kuna, Milan. Zvuk a hudba ve filmu: k analýze zvukové dramaturgie filmu. 1. vyd.
Praha: Panton, 1969. 266, [16] s. obr. příl. Hudební vědy. Řada A; Sv. 7

Lébl Elektro m

Lébl, Vladimír. Elektronická hudba. 1. vyd.
Praha: SHV, 1966. 97, [7] s

Jirnek_Fibich Jiránek, Jaroslav. Zdeněk Fibich. 1. vyd.
Praha: Státní hudební vydavatelství, 1963. 283 s., [24] s. obr. příl. Hudební profily; sv. 10
 
logo 
avcr zakladni znacka cz cmyk
Výběr jazyka
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
Kalendář
poslední mesíc prosinec 2018 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 48 1 2
week 49 3 4 5 6 7 8 9
week 50 10 11 12 13 14 15 16
week 51 17 18 19 20 21 22 23
week 52 24 25 26 27 28 29 30
week 1 31