Úvodní stránka Aktuální vědecké granty

Aktuální vědecké granty

Hudební inventáře raného novověku v českých zemích [Music Inventories of the Early Modern Period in the Czech Lands]. Standardní projekt GAČR. Řešitel: Vladimír Maňas (Masarykova univerzita). Spoluřešitelé: Jana Spáčilová (Univerzita Palackého v Olomouci), Václav Kapsa (EÚ AV ČR). Trvání: 2016-2018. Reg. č. GA16-17615S.

 

Ukončené granty 

Otakar Ostrčil - život a dílo [Otakar Ostrčil - Life and Work]. Postdoktorský projekt GAČR. Řešitelka: Markéta Kratochvílová. Trvání: 2014-2016. Reg. č. GP14-35842P

Evropský význam pražských kopistických dílen jako center šíření Mozartových oper [The Significance of Prague's Copyist Workshops as a Center for the Dissemination of Mozart's Operas in Europe]. Standardní projekt GAČR. Řešitelka: Milada Jonášová. Trvání: 2012-2016. Reg. č. GAP409/12/2563.

Skladatel a jeho dílo v barokní Praze: Jan Josef Ignác Brentner (1689–1742). [The Composer and His Work in the Baroque Prague: Johann Joseph Ignaz Brentner (1689-1742)]. Postdoktorský projekt GA ČR. Řešitel: Václav Kapsa. Trvání: 2012–2014. Reg. č. GAČR P409/12/P953.

Janáčkovy záznamy hudebního a tanečního folkloru III. [Janáček’s Records of Folklore Music and Dances III.]. Standardní projekt GAČR. Řešitelka: Jarmila Procházková. Trvání: 2010–2012. Prodloužen do roku 2013. Reg. č. GAČR P409/10/2412.

„Jesličky, staré a nové písničky (Fridrich Bridelius, 1658) – mezioborově koncipovaná kritická edice [„Jesličky, staré a nové písničky“ (Fridrich Bridelius, 1658) – a Critical Edition within an Interdisciplinary Framework]. Standardní projekt GAČR. Řešitel: Pavel Kosek (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity). Spoluřešitel za KHH: Tomáš Slavický. Trvání: 2010–2012. Reg. č. GAČR P406/10/1454

Pozdní tvorba Miloslava Kabeláče v evropském kontextu [The Late Works of Miloslav Kabeláč in the European Kontext]. Standardní projekt GAČR. Řešitel: Pavel Kordík. Trvání: 2009–2012. Reg. č. GA408/09/1836.

Nové souborné vydání děl Antonína Dvořáka. Pramenný výzkum a ediční příprava vybraných svazků [The New Complete Edition of the Works of Antonín Dvořák. Source Examination and Editorial Preparation of Selected Volumes] Standardní projekt GAČR. Řešitelka: Jarmila Gabrielová. Členové řešitelského týmu: Kamil Bartoň, Jan Kachlík, Tereza Kibicová, Petra Kolátorová, Stephen Muir, Marc Niubò, Daniela Philippi, Ludmila Šmídová, Markéta Štědronská. Trvání: 2008–2012. Reg. č. GA408/08/1020.

Dobové opisy Mozartových děl bohemikální provenience v českých, německých a rakouských fondech [The Period Copies of Mozart’s Works of Bohemian Provenances in Czech, German and Austrian Archives]. Standardní projekt GAČR. Řešitelka: Milada Jonášová. Trvání: 2009–2011. Reg. č. GA408/09/2006.

Offertoriale Arnesti. Chorální offertoria s verši z českých pramenů [Offertoriale Ernesti. Choral Offertories with Verses from Bohemian Sources]. Standardní projekt GAČR. Řešitelka: Jana Vozková (v rámci Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě). Trvání: 2009–2011. Reg. č. GA408/09/1472.

Redakční centrum pro kritické vydávání památek české hudby 17. – 20. století. [Editorial Centre for Critical Publishing of Bohemian Music Heritage of 17th – 20th Centuries]. Projekt řešený v rámci programu „Podpora projektů cíleného výzkumu“. Řešitelé: Jarmila Gabrielová, Tomáš Slavický. Členové řešitelského týmu: Milada Jonášová, Jan Kachlík, Václav Kapsa, Tereza Kibicová, Petra Kvasničková, Ondřej Maňour, Ludmila Šmídová. Trvání: 2005–2009. Reg. č. GAAV 1QS900580552.

Voskové válečky ze sbírek Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i., pracoviště Brno. Projekt mezinárodní spolupráce AV ČR. Řešitelka: Jarmila Procházková. Trvání: 2009–2011. Reg. č. M 300580901

Janáčkovy záznamy hudebního a tanečního folkloru II. [Janáček’s Records of Folklore Music and Dances II.]. Standardní projekt GAČR. Řešitelka: Jarmila Procházková. Trvání: 2008–2009. Reg. č. GA408/08/1330.

Zahajovací fáze a ediční příprava prvních svazků – Nové souborné vydání děl Antonína Dvořáka. Eröffnungsphase und Editionsvorbereitung der ersten Bände – Die Neue Gesamtausgabe der Werke Antonín Dvořáks. Společný projekt v rámci PPP programu DAAD – AV ČR realizovaný ve spolupráci s Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz (SRN). Řešitelky: Jarmila Gabrielová (EÚ AV ČR, v.v.i.) a Daniela Philippi (AdW Mainz). Spolupracovníci: Jan Kachlík, Tereza Kibicová, Petra Kolátorová, Ludmila Šmídová (EÚ AV ČR, v.v.i.), Isolde von Foerster, Tina Schmitt (AdW Mainz). Trvání: 2006–2007. Reg. č. D 24 – CZ 37/06-07.

Nové souborné vydání děl Antonína Dvořáka. Ediční příprava prvních svazků [The New Complete Edition of the Works of Antonín Dvořák. Editorial Preparation of the Opening Volumes.] Standardní projekt řešený ve spolupráci s Ústavem hudební vědy UK FF v Praze. Řešitel: Lubomír Tyllner. Spoluřešitelka: Jarmila Gabrielová. Spolupracovníci: Jan Kachlík, Tereza Kibicová, Petra Kvasničková, Marc Niubò, Ludmila Šmídová, Markéta Štědronská. Trvání: 2005–2007. Reg. č. GAČR GA408/05/2090.

Památky chrámové hudby pražských skladatelů první poloviny 18. století – pramenný výzkum a příprava kritických edic. Juniorský projekt. Řešitel: Tomáš Slavický. Spolupracovníci: Milada Jonášová, Václav Kapsa. Trvání: 2005–2007. Reg. č. GAAV KJB860580502.

Prameny k dějinám hudby v českých zemích: evidence, studium a kritické vydávání [Sources for the History of Music in the Czech Lands: Locating, Examination, and Critical Editing]. Doktorský projekt řešený ve spolupráci s Ústavem hudební vědy UK FF v Praze. Vedoucí doktorského týmu: Jarmila Gabrielová. Členové a členky týmu (KHH): Milada Jonášová, Jan Kachlík, Václav Kapsa, Tereza Kibicová, Petra Kvasničková, Ondřej Maňour. Trvání: 2003–2007. Reg. č. GAČR GD408/03/H049.

Otázky hudební filologie: Ediční problematika hudby 19. a 20. století v díle Antonína Dvořáka a Bohuslava Martinů. Die Editionsproblematik der Musik des 19. und 20. Jahrhunderts in den Œuvres von Antonín Dvořák und Bohuslav Martinů. Společný projekt v rámci PPP programu DAAD – AV ČR realizovaný ve spolupráci s Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz (SRN). Řešitelky: Jarmila Gabrielová (EÚ AV ČR) a Daniela Philippi (AdW Mainz). Spolupracovníci: Jan Kachlík, Tereza Kibicová, Petra Kvasničková, Ludmila Šmídová, Markéta Štědronská (EÚ AV ČR), Isolde von Foerster (AdW Mainz). Trvání: 2004–2005. Reg. č. D24 – CZ 34/04-05.

Katalog hudební sbírky hospitálu milosrdných bratří v Brně a souvisejících fondů ( Valtice, Praha, Prostějov a Nové Město nad Metují) - vydání tiskem [A catalogue of the music collection of the Brno Hospital of Brothers Hospitallers and related collections (Valtice, Prague, Prostějov and Nové Město nad Metují]. Trvání: 2004–2005. Reg. č. GAČR GA408/040317.

 
Úvodní stránka Aktuální vědecké granty
logo 
avcr zakladni znacka cz cmyk
Výběr jazyka
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
Kalendář
poslední mesíc červenec 2017 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 26 1 2
week 27 3 4 5 6 7 8 9
week 28 10 11 12 13 14 15 16
week 29 17 18 19 20 21 22 23
week 30 24 25 26 27 28 29 30
week 31 31